دانش آموزان مکتب تجربوی شهر هرات فعالیت های عملی شان را به نمایش گذاشته اند، این فعالیت های شامل آزمایش های رشته فزیک و کیمیا می شود. با اینکه این آزمایش ها ابتدایی و ساده است اما دانش آموزان تاکید می کنند که امکانات لازم در آزمایشگاه های مکاتب هرات وجود ندارد، مسوولان محلی هرات هم از کمبود امکانات در مکاتب سخن می زنند و از وزارت معارف کشور می خواهند که برای تامین امکانات لازم در آزمایشگاه های مکاتب این ولایت تلاش ورزد.

شماری از دانش آموزان از کمبود امکانات در مکاتب هرات سخن می زنند، فرزاد دانش آموز می گوید، امکانات در آزمایشگاه های مکاتب شان ناچیز است و اگر امکانات بیشتری در اختیار آنان قرار بگیرد، دست آوردهای بهتری خواهند داشت.

در همین حال مسوولان مکاتب هرات هم از کمبود امکانات لازم در این مکاتب خبر می دهند، کمبود این امکانات بیشتر در آزمایشگاه های مکاتب محسوس است. با این حال احمد شریف امیری برگزار کننده این نمایشگاه تاکید می کند که اگر امکانات لازم در اختیار آنان قرار بگیرد، روزی این داشته های شان را برای رشد صنعت کشور عملی خواهند کرد. او از دولت می خواهد وسایل و تجهیزات بیشتری در اختیار دانش آموزان قرار دهد. از سوی هم سید فضل الله وحیدی والی هرات، کمبود امکانات در مکاتب را تایید می کنند و از وزارت معارف کشور می خواهند که برای تامین امکانات لازم در آزمایشگاه های مکاتب این ولایت تلاش ورزد.

برگزاری چنین نمایشگاه های در شهر هرات در این اواخر بیشتر شده است، دانش آموزان و دانشجویان تلاش می کنند دست آوردها و توانایی های خودرا برای مردم نشان دهند. در هفته گذشته هم نمایشگاه صنعتی از سوی دانشجویان در دانشکده تعلیم وتربیه دانشگاه هرات راه اندازی شد. با این حال کمبود امکانات در دانشگاه و مکاتب هرات از مشکلات همیشه­گی دانشجویان و دانش آموزان بوده است، آنان تاکید می کنند که اگر امکانات لازم در اختیار شان قرار بگیرد، دست آوردهای خوبی در افغانستان و منطقه خواهند داشت.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb