بیش از یک کیلومتر از جویچه های شهر فراه سنگ کاری و جاده های آن نیز جغل اندازی شد. مسوولین در فراه میگویند هزینه این پروژه بیست یک میلیون افغانی شده است که از بودجه انکشافی شهرداری  تامین شد. والی فراه میگوید قرار است در آینده نزدیک یک کیلومتر سرک جدید نیز اسفالت شود.

مسوولین در شهرداری فراه میگویند پس تکمیل ساخت پل و جویچه ها در برخی مناطق شهر فراه کار اسفالت جاده های نیز آغاز خواهد شد. علی محمد وکیلی شهردار فراه می گوید: کاری سنگ کاری و آماده سازی جاده های شهر فراه برای اسفالت از اول سال جاری آغاز، و تا اخر امسال جریان خواهد داشت.

به گفته شهردار فراه  ساخت این جویچه ها و آماده سازی جاده ها بیست و یک میلیون افغانی هزینه بر میدارد، که از بودیجه انکشافی شهرداری فراه برای آن اختصاص داده شده است.

در همین حال شهروندان فراه نیز از ساخت جویچه های شهر فراه راضی اند، و میگویند که با ساخت جویچه های شهر فراه در فصل زمستان آب باران با سهولت از خانه ها و جاده های شهر فراه بیرون خواهد شد و مشکلات آنها کمتر می شود.

در همین حال باشندگان فراه میگویند هنوز جاده های نواحی ۵ و ۶ تا حال خامه اند، و تا حال ریاست شهرداری برای اسفالت انها هیچ اقدامی نکرده است. مسوولین در شهردار این ولایت میگویند تلاش دارند تا آخر سال تمام جاده های شهری فراه که اسفالت نشده است کار آنها شروع شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb