همزمان با هفته صلح سیدانور رحمتی والی غور از مخالفان مسلح و افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت خواسته تا از جنگ دست کشیده زندگی صلح آمیز را انتخاب کنند. والی غور از عالمان دین در این ولایت خواسته تا با صدور فتواهای دینی و حرام اعلام کردن حملات انتحاری و کشتن افراد بی گناه برای جلوگیری از این گونه اعمال دولت را همکاری کنند. در همین حال عالمان دین در این ولایت نیز از حکومت می خواهند تا در قسمت تامین امنیت عالمانس دین در این ولایتس جدی باشد.

مقام های محلی در این ولایت می گویند، در این برنامه والی غور از طالبان مسلح خواسته تا با استفاده از فرصت دست جنگ کشیده بیش از این زمینه سوء استفاده بیگانه ها از کشور را فراهم نکنند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به نقل والی این ولایت می گوید: والی غور از عالمان دین در غور خواسته تا با صدور فتواهای دینی حملات انتحاری و کشتار افراد بی گناه را حرام اعلام کنند.

به گفته آقای خطیبی عالمان دین در غور نیز از مسئولان امنیتی در این ولایت خواسته اند تا در تامین امنیت آنان تلاش بیشتری انجام دهند. خطیبی تاکید کرد که حضور افراد مسلح غیر مسئول در ولایت غور نیز یکی از چالش های اساسی در برابر تامین صلح در این ولایت است که آقای رحمتی از آنان خواسته تا سلاح شان را به دولت تحویل دهند. خطیبی تلاش های مسئولان محلی در غور را برای جمع آوری سلاح از بین افراد غیر مسئول را بی نتیجه خوانده از مسئولان مرکزی خواست در این راستا اقدام جدی انجام دهند.

از هفته صلح در ولایت غور در حالی تجلیل می شود که حضور افراد مسلح غیر مسئول و اختلافات ذات بینی در این ولایت همواره از باشنده گان غور قربانی گرفته است. کارشناسان به باوراند که چالش اساسی در غور حضور همین افراد مسلح غیر مسئول است و تهدید طالبان مسلح آنقدر جدی به نظر نمی رسد. این کارشناسان معتقداند اندیشه طالبانی در غور بسیار کم است و اگر به حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور پایان داده شود امنیت از در این ولایت بهبود خواهد یافت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb