جنجال های انتخاباتی باعث کاهش ۵۰ درصدی روند تجارت و داد وستد در هرات شده است، مسوولان اتاق تجارت و صنایع هرات تاکید می کنند، در این جریان هزاران کارگر نیز کارخودرا از دست داده اند. این مسوولان می گویند، بسیاری از تجار از بیم بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، سرمایه های خود را جمع کرده و از افغانستان بیرون شده اند. شماری از تجار خارجی برای سرمایه گذاری در هرات ابراز آمادگی کرده بودند اما با جنجالی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری کشور، این تجار از این سرمایه گذاری خوداری می کنند.

رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات تاکید دارد که تجارت و داد وستد در جریان پنج ماه گذشته در هرات بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. جنجال های انتخاباتی و احتمال بروز بحران در کشور باعث فرار سرمایه ها از هرات نیز شده است. آنگونه که سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید، با توجه به وضعیت نابسامان کنونی در کشور، دیگر امیدی برای ادامه سرمایه گذاری در افغانستان نمانده است، او می گوید، بسیاری از تجار از بیم بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، سرمایه های خود را جمع کرده و از افغانستان بیرون شده اند.

جنجال های انتخاباتی و زمان گیر شدن این روند، بیش از هر زمانی تجار را از ادامه تجارت در کشور ناامید کرده است، در شهرک صنعتی هرات هم ده ها کارخانه تولیدی بخاطر وخیم شدن وضعیت امنیتی و سیاسی در کشور بسته شده اند، هزاران کارگر هم در این جریان کارشان را از دست داده اند.  در دو سال گذشته بیش از ۱۵هزار کارگر در شهرک صنعتی هرات مصروف به کار بودند اما حالا این آمار به کمتر از ۸هزار تن رسیده است. با این حال رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات می گوید شماری از تجار خارجی برای سرمایه گذاری در هرات ابراز آمادگی کرده بودند اما با جنجالی شدن پروسه انتخابات ریاست جمهوری کشور، این تجار از این سرمایه گذاری خوداری می کنند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هزینه های سنگینی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است و هنوز هم مشخص نیست که سرنوشت آن به کجا خواهد رسید؛ انتخابات امسال در همه بخش ها تاثیرات منفی خود را گذاشته است هر روز وضعیت اقتصادی، امنیتی بدتر می شود و چالش های اجتماعی هم بیشتر، همه و همه برخواسته از زمان گیر شدن انتخاباتی است که معلوم نیست بالاخره سرنوشت مردم کشور به کجا خواهد کشید.

https://www.facebook.com/heratpaperfb