نشست شفافیت و اعتماد سازی از طریق ارتباطات در ولایت بادغیس برگزار شد. مقام های محلی در این ولایت می گویند، این نشست به همکاری برنامه ثبات وزارت احیاء و انکشاف دهات برگزار شده و هدف آن ایجاد ارتباط با مردم و اعتماد سازی بین مردم و دولت عنوان می کنند. این نشست در حالی برگزار می شود که قرار است به زودی مسئولان حکومتی در این ولایت طی یک برنامه گزارش های کاری شان را ارائه کنند.

مقام های محلی در بادغیس می گویند، بی اعتمادی بین مردم و دولت به یک چالش عمده برای مسئولان حکومتی در بادغیس بدل شده و ایجاد چنین برنامه ها می تواند این اعتماد ترک خورده را ترمیم کند. حاجی شراف الدین مجیدی رئیس دفتر والی بادغیس می گوید: ایجاد این برنامه از سوی مردم بادغیس نیز مورد استقبال قرار گرفته است.

به گفته آقای مجیدی اداره ولایتی بادغیس در نظر دارد با همکاری برنامه ثبات وزارت احیا و انکشاف دهات و اداره مستقل ارگان های محلی؛ برنامه ها و جلساتی را با اقشار مختلف جامعه برای ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و دولت راه اندازی کند. به باور آقای مجیدی سهیم ساختن مردم در تصمیم گیری های حکومتی و گزارش دهی از چگونگی کارکرد در ادارات از مهم ترین راه های ایجاد اعتماد بین مردم و دولت است که حکومت محلی در بادغیس در تلاش است تا این مقوله را در عمل پیاده کند.

این نشست در حالی در ولایت بادغیس برگزار می شود که براساس گزارش ها قرار است در آینده نزدیک مسئولان تمام ادارات دولتی در این ولایت از چگونگی کار در ادارات شان طی برنامه ای به مردم این ولایت گزارش دهند. فساد اداری در میان کارمندان ادارات در افغانستان یکی از مشکلات اساسی در افغانستان است که همواره باعث بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شده است . بااینکه بارها مقام های حکومتی در کشور سخن مبارزه جدی با عاملان فساد در کشور زده اند اما تاکنون اقدامی جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb