یک دختر دوازده ساله در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به ضرب مرمی تفنگچه کشته شده است. مسئولان امنیتی در این ولایت می گویند، این دختر اوایل شب گذشته در منطقه جهر خشک شهر قلعه نو درحالی کشته شده است که با تفنگچه پسرش در حال بازی بوده است. درهمین حال مسئولان اداره امور زنان این ولایت نیز می گویند در بررسی هایی که انجام داده اند این دختر زمانی که با اسلحه پدرش بازی می کرده کشته شده است.

مسئولان امنیتی در ولایت بادغیس می گویند، در تحقیقاتی که نیروهای امنیتی انجام داده اند مشخص شده است که این دختر نوجوان در هنگامی که با تفنگچه پدرش در حال بازی بوده کشته شده است.حاجی شراف الدین مجیدی رئیس دفتر والی بادغیس می گوید: پدر این دختر کدام مسئولیت نظامی نداشته و به صورت غیر قانونی این تفنگچه را در منزلش نگهداری می کرده است.

درهمین حال مسئولان اداره امور زنان در ولایت بادغیس با تایید این رویداد می گویند، این دختر که خانواده اش بیرون از خانه بوده اند زمانیکه با تفنگچه پدرش بازی می کرده بر اثر فیر تفنگچه کشته شده است. زرغونه شیرزاد رئیس اداره امور زنان ولایت بادغیس شایعاتی که گویا این دختر بر اثر اختلافات خانواده گی خودکشی کرده را رد کردو

وجود سلاح در نزد افراد غیر مسئول یکی از چالش های عمده در برابر دولت افغانستان است که تاکنون جان تعداد بی شماری را به طریقه های گوناگون گرفته است. کارشناسان به این باوراند که دولت باید برای مبارزه با این پدیده جدی باشد و با افرادی که به صورت غیر قانونی سلاح را حمل و یا نگهداری می کنند به صورت جدی برخورد کنند. درهمین حال مسئولان امنیتی بارها تاکید کرده اند که نگهداری سلاح غیر قانونی جرم است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb