طولانی شدن پروسه انتخابات در افغانستان تاثیر منفی روی فعالیت کارمندان ادارات دولتی در کشور گذاشته است. والی فراه با بیان این مطلب میگوید اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد چالش های مردم بیشتر از این خواهد شد. باشندگان فراه نیز از رئیس جمهور و هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواستند تا به قضیه انتخابات پایان دهند.

روز جهانی صلح در ولایت فراه تجلیل شد. محمد عمر شیرزاد والی فراه میگوید تجارب گذشته نشان دهنده این است، دولت ساخته شده با زور و تفنگ، موقتی است، اما دولت های که با صلح و آرایی پاک مردم به میان آید پایه دار و دایمی خواهد بود. والی فراه میگوید طولانی شدن پروسه انتخابات تاثیر منفی روی کار ادارات دولتی گذشته است.

از سوی دیگر عبدالرزاق یعقوبی فرمانده پولیس فراه می گوید: طولانی شدن روند انتخابات باعث افزایش رویداد های امنیتی در ولایت فراه نیز شده است. وی می گوید: طولانی شدن روند انتخابات بالای روحیه پولیس تاثیرات منفی گذاشته و مخالفان مسلح دولت نیز از آن سو استفاده میکنند.

در همین حال محمد جمعه رفعت عضو شورای ولایتی فراه نیز خواستار پایان یافته پروسه انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور آینده هست. وی تاکید دارد که دوامدار شدن این پروسه به ضرر مردم است.

در این همایش  به مناسبت روز صلح کبوتر ها نیز رها شدند. شماری از مردم در فراه نیز میگویند ادامه تنش های انتخاباتی بیشتر از هر کس مردم از آن زیان می بینند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb