موتر باربری یک شرکت سرک سازی خصوصی در ولایت بادغیس از سوی افراد مسلح ناشناس به آتش کشیده شد. مقام های محلی در این ولایت می گویند، این موتر در ولسوالی آبکمری این ولایت زمانی به آتش کشیده شده که به جانب بند قشقه از مربوطات این ولسوالی در حرکت بوده است. به گفته این مقام ها به راننده این موتر آسیبی نرسیده و عاملان این حادثه نیز پس از انجام این عمل از محل متواری شده اند.

مقام های محلی در این ولایت می گویند، این موتر مربوط به یک شرکت افغانی است که هم اکنون در حال جغل اندازی سرک روستایی دهستان ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس اند. حاجی شراف الدین مجیدی رئیس دفتر والی بادغیس می گوید: این موتر به جانب بند قشقه از مربوطات ولسوالی آبکمری در حرکت بوده که با این حادثه برخورده است.

به گفته آقای مجیدی عاملان این رویداد پس از انجام این عمل از محل متواری شده اند. این در حالیست که گفته می شود افراد مسلح ناشناس راننده این موتر به شدت لت و کوب نموده اند. براساس این گزارش ها، وضعیت صحی این راننده بد توصیف شده که غرض مراقبت بیشتر به مرکز ولایت انتقال شده است. موضوعی که آقای مجیدی آنرا تایید نمی کند.

با این حال مقام های امنیتی در این ولایت می گویند، هویت این افراد مشخص نیست اما نیروهای امنیتی تحقیقات شان را برای شناسایی و بازداشت عاملان این رویداد آغاز کرده اند. ولسوالی آبکمری در ولایت بادغیس همواره با حضور مخالفان مسلح دولت مواجه بوده که این امر باعث شده تا بسیاری از پروژه های بازسازی در این ولسوالی به دلیل ناامنی تطبیق نشود. این درحالیست که بارها مسئولان امنیتی در این ولایت از تامین امنیت پروژه های بازسازی در این ولایت سخن زده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb