شانزده هم سپتامبر برابر است با روز جهانی محافظت از قشر اوزون، از این روز در بیشتر کشورهای جهان تجلیل می شود، امسال این روز را مسوولان اداره محیط زیست هرات هم تجلیل کردند، آگاهان مسایل محیط زیستی به این باور که بیشتر کشورهای صنعتی به قشر اوزون صدمه می زنند، اما در هرات این مسئله آنقدر حاد نیست ولی هوای آلوده و سوخت مواد بی کیفیت تاثیر بد خود را روی این لایه حیاتی دارد. مسوولان اداره محیط زیست هرات میگویند تلاش ها به خاطر آگاهی دهی از اهمیت این قشر به مردم جریان دارد.

لایه اوزون جو زمین قشر حیاتی برای ادامه زندگی انسانهاست، کشورهای جهان در تلاش اند تا از هر گونه گازهای تخریب کننده و آلاینده های مخرب که آسیب جدی به لایه اوزون می زند جلوگیری کنند.

نصیراحمد فضلی رییس اداره محیط زیست هرات می گوید افزایش گازهای سی اف سی، آلاینده های طبیعی و دود برخواسته از مواد سوختی بی کیفیت تاثیر منفی را روی این قشر خواهد گذاشت.

با این حال برخی دانشجویان دانشگاه هرات هم به این باور اند که تخریب لایه اوزون بیماری های سرطان زا را در نزد انسانها افزایش می دهد و دراین قسمت باید دولت توجه ویژه داشته باشد و از گازها و مواد بی کیفیت و آلاینده های طبیعی به شدت جلوگیری کند.

از سوی هم وکیل احمد بارک آگاه مسایل محیط زیستی در هرات می گوید هوای هرات آنقدر تهدید برای لایه اوزون نیست، اما در این اواخر وجود وسایل لوکس در بازارها و استفاده از گازهای سی اف سی و گاز یخچال ها و کولرهای آبی می تواند تهدید برای این لایه باشد، اما در حال حاضر هوای آلوده هرات که برخواسته از دود ماشین ها و حمام هاست هم تاثیر منفی روی محیط زیست و این لایه دارد.

لایه اوزون با جلوگیری از عبور ماورا بنفش نور خورشید، مانع از تابش آن بر سطح زمین می‌شود. این ماورا برای حیات روی کره زمین زیانبار است و عامل کمک کننده به ابتلای به سرطان پوست و همچنین خسارت به گیاهان محسوب می‌شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb