مرکزی تحت نام یک شنبه بازار برای صنایع تولیدی دستی زنان در شهر هرات از سوی ریاست کارو امور اجتماعی ایجاد شد. این مرکز پس از آن کارش آغاز شد که چندی قبل والی هرات از رکود مارکت زنانه در هرات انتقاد کرد.

این بازار فروش در حالی آغاز به کار می کند که بانوان کسبه کار از وضعیت خرید و فروش اجناس تولیدی شان در مرکز تجارتی خدیجه الکبرا ناراضی بودند. این بازار فروش از سوی ریاست کار و امور اجتماعی در ساحه کودکستان بی بی سمیه ایجاد شده است و در هر هفته تنها روزهای یک شنبه برای مشتریان و فروشندگان باز خواهد بود.

بصیره محمدی رییس اداره کار و امور اجتماعی هم می گوید مکان فروش برای فروشندگان به صورت رایگان به اختیار آنها قرار گرفت و این زمینه خوبی برای فروش اجناس آنها می باشد.

اخیراً بانوان در هرات علاقه خوبی به تجارت نشان دادند. با آنکه طولانی شدن پروسه انتخابات روی کاروبار زنان تاثیر منفی گذاشته، اما دولت در زمینه فعالیت­های بانوان در این عرصه تا حدودی توجه کرده، حالا اینجا بازاری دیگری برای بانوان هراتی ایجاد شده تا حداقل هفته یک روز اجناس و کالاهای تولیدی خودشان را به فروش برسانند، با این حال دیده شود که دولت جدید چقدر به بانوان تجارت پیشه میدان خواهد داد.180947_162573193795695_100001290450090_346402_918352_n

https://www.facebook.com/heratpaperfb