در عملیات نیروهای کماندوی کندک چهارم لوای دوم عملیات های خاص ارتش ملی در ولسوالی شیندند هرات هفت طالب مسلح کشته و چهار تن دیگر زخمی شده اند. مسئولان ارتش ملی در غرب کشور می گویند، این عملیات ظرف ۲۴ ساعت گذشته انجام شده که تلفات زیادی به مخالفان وارد کرده است به گفته آنان در این عملیات چهار قریه از مربوطات منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند از وجود مخالفان پاکسازی شده است.

مسئولان ارتش ملی در زون غرب افغانستان می گویند، در عملیاتی که نیروهای کندک چهارم لوای دوم عملیات های خاص در برخی قریه جات منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند هرات راه اندازی شده بود هفت تن از مخالفان مسلح دولت کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند. نصرالدین نستوه ناصری مسئول مطبوعاتی کندک چهارم لوای دوم عملیات های خاص می گوید: در این عملیات چهار عراده موتورسایکل نیز بدست نیروهای امنیتی افغان افتاده است.

آقای ناصری افزود: در این عملیات تلفات سنگینی به مخالفان وارد شده و بسیاری از آنان از منطقه متواری شده اند. به گفته آقای ناصری در این عملیات به نیروهای ارتش و مردم ملکی آسیبی نرسیده است.

ولسوالی شیندند از ولسوالی های ناآرام در هرات است که مخالفان مسلح در آن فعالیت گسترده ای دارند. در گذشته نیز بارها نیروهای امنیتی با راه اندازی عملیات در این ولسوالی تلفات سنگینی به مخالفان وارد کرده اند. منطقه زیرکوه در این اواخر شاهد ناامنی های فراوانی بوده است. با این حال نیروهای امنیتی در هرات می گویند، برنامه های زیادی برای تامین امنیت در این ولسوالی دارند.742015

https://www.facebook.com/heratpaperfb