طالبان مسلح در ولایت بادغیس از معاش معلمین معارف این ولایت ۵ تا ۱۰ درصد پول کمایی می کنند، مسوولان معارف این ولایت می گویند طی چند سال است که طالبان مسلح برعلاوه دیگر بخش ها از آمرین معارف ولسوالی های این ولایت مقدار پول مشخص می گیرند، معاون اداری معارف بادغیس می گوید حضور پر رنگ طالبان مسلح در نقاط دور دست باعث این چالش شده است و علاوه بر آن نا امنی ها در ولسوالی های دور افتاده نیز از چندسال به این طرف مانع رفت وآمد هیات نظارت معارف این ولایت در برخی ولسوالی های بادغیس شده است.

معارف بادغیس همانند غور درد مشترک دارد، طالبان مسلح و گروه های مخالف مسلح دولت آنگونه که در غور از معاش معلمین کمایی می کنند در بادغیس هم عین گپ است،تحت نام عشر و زکات طالبان مسلح که بیشتر در مناطق دور دست بادغیس فعالیت دارند،همواره از معاش معلمین مستفید می شوند، خیرمحمد شیرزاد معاون اداری ریاست معارف بادغیس می گوید طالبان مسلح ۵ تا ۱۰ درصد از معاش معلمین ولسوالی های بادغیس مستفید می شوند، تقریبا ۳۰۰۰ معلم در مکاتب این ولایت مصروف تدریس اند که نیمی از آنها افراد غیر مسلکی و کسانی اند که فقط سواد خواندن و نوشتن را بلد اند.

در حوزه غرب افغانستان معارف ولایت های بادغیس، غور و فراه که از ولایات نسبتا نا امن به شمار می روند به چنین مشکلاتی دست وپنجه نرم می کنند، اما این چالش حالا در هرات نیز دامن معارف این ولایت را گرفته که در برخی ولسوالی های هرات هم مخالفان مسلح از معاش معلمین مستفید می شوند و یا هم در مکاتب به عنوان کارمند قراردادی استخدام هستند.

با این حال آنگونه که در غور و بادغیس مسئله حاد است در هرات نیست، معاون اداری ریاست معارف بادغیس می گوید سالهاست که طالبان مسلح از معاش معلمین پول میگیرند، و همین نا امنی ها و حضور پر رنگ طالبان مسلح در نقاط دور دست این ولایت حتی مانع رفتن هیات نظارت معارف به ولسوالی ها شده است.

درحال حاضر ولایت بادغیس ۴۷۰ باب مکتب دارد که از جمله ۳ باب مکتب مسدود است و هفت باب مکتب هم در این ولایت غیر فعال اند، مسوولان معارف بادغیس می گویند ۱۳۰ هزار دانش آموز در این ولایت مصروف آموزش اند که ۳۰ هزار آنها را دختران تشکیل میدهند.1933-1973

https://www.facebook.com/heratpaperfb