مسئولان اداره فواید عامه هرات از تکمیل ۴۵ درصدی سرک ولسوالی های غوریان زنده جان در این ولایت خبر می دهند، آنان می گویند کار روی این سرک که مرکز شهر را به دو ولسوالی غوریان و زنده جان وصل می کند جریان دارد و تلاش خواهد شد تا این پروژه هرچه زودتر به پایان برسد. این درحالیست که بسیاری از باشنده گان این دو ولسوالی از طولانی شدن کار ساخت این سرک شکایت دارند.

باشنده گان ولسوالی های غوریان و زنده جان هرات می گویند، مدت ها از موعد تعیین شده برای پایان کار این سرک گذشته اما هنوز  نشانه ای از پایان کار در این سرک دیده نمی شود. آنان از مسئولان اداره فواید عامه هرات می خواهند تا هرچه زودتر کار ساخت این سرک را پایان بخشند به گفته باشنده گان این دو ولسوالی ساخت این سرک برای آنان از اهمیت بالایی برخودار است. با این حال مسئولان در اداره فواید عامه هرات دلیل طولانی شدن این پروژه را افزودن برخی ملحقات دیگر برای کیفیت بهتر پروژه عنوان نموده افزودند: این سرک که قرار بود به عرض شش متر ساخته شود به اساس درخواست باشنده گان این دو ولسوالی با عرض هفت متر ساخته خواهد شد.

به گفته حبیب الله تیموری رئیس فواید عامه ولایت هرات با تکمیل این پروژه مشکلات بسیاری از باشنده گان ولسوالی های غوریان و زنده جان از بابت رفت و آمدهای بدون معطلی به مرکز شهر برطرف خواهد شد. رئیس فواید عامه هرات اضافه نمود که مردم منطقه برای ساخت این سرک علاقمندی زیادی نشان داده اند و حتی امنیت کارمندان این پروژه را نیز تامین کرده اند. تیموری تاکید کرد که تاکنون مشکلی در قسمت بودجه و مسائل امنیتی برای پروژه های این اداره پیش نیامده و بسیاری از پروژه ها همچنان بدون مشکل جریان دارد.

این سرک که قرار بود با لایه ای هفت سانتی متری آسفالت شود اکنون با درخواست باشنده گان این دو ولسوالی با لایه ای یازده سانتی متری آسفالت خواهد شد. مسئولان اداره فواید عامه می گویند، این سرک نقش شاهراه را دارد و نیاز است تا با استندردی مطمئن تر ساخته شود. به گفته مسئولان این اداره آنان در نظر دارند تا با آسفالت راه های مواصلاتی ولسوالی پانزده گانه هرات رفت و آمدها به مرکز شهر را آسان تر کنند. بااین حال باشنده گان ولسوالی ها در هرات نیز با ابراز خوشحالی از این موضوع آنرا برای بهبود وضعیت اقتصادی روستا نشینان در این ولایت تاثیر گذار می دانند.1

https://www.facebook.com/heratpaperfb