والی هرات خواهان تطبیق احکام اسلامی و رعایت حدود شرعی در برابر مجرمین در کشور است، والی این ولایت به این باور است تا زمانیکه حدود شرعی درکشور جاری نباشد چالش های اجتماعی برطرف نخواهد شد، سیدفضل الله وحیدی در این صحبت اش از حقوق بشر هم انتقاد کرده می گوید هر عملکرد حقوق بشری که خلاف احکام اسلامی باشد برایش پذیرفتنی نیست.

در جامعه سنتی افغانستان که همواره احکام اسلامی راه گشای برای تمام چالش هاست مردم کشور هم تاکید بر جاری شدن حکم اسلامی در برابر مجرمین دارند و حالا والی هرات هم خیلی جدی تاکید بر تطبیق احکام اسلامی و جاری شدن حدود شرعی برای مجرمین دارد.

سیدفضل الله وحیدی والی هرات گفت، در برخی موارد که نقض واضح حقوق بشری در هرات اتفاق افتاده کمیسیون حقوق بشر واکنش جدی نشان نداده است او از مواردی همانند کودک چهارساله که مورد تجاوز گروهی در این ولایت قرار گرفت و بانوان که به دلایل مختلف به قتل رسیدند یاد کرده گفت کمیسیون حقوق بشر آنگونه که وظیفه و مسوولیت اش هست تا در اینگونه موارد واکنش جدی نشان دهد نداده است.

بارها تا حالا واکنش های مردم نسبت به مسایل حقوق بشری در کشور دیده شده، اما آنگونه که معلوم میشود همه موارد حقوق بشری با قوانین اسلامی مطابقت دارد و فعالان حقوق بشری هم همواره به دنبال رعایت حقوق بشری و اوضاع عادلانه اجتماعی بودند.

اینکه چرا کنش و واکنش نسبت به حقوق بشری هم در نزد مقام های دولتی و مردم عادی بالاست احتمالا شاید فعالان حقوق بشر نتوانستد طی این بیش از یک دهه تصویر خوبی از مسایل حقوق بشری به مردم ارائه کنند.d

https://www.facebook.com/heratpaperfb