بازار خرید و فروش در مرکز تجارتی بانوان در هرات رو به سقوط است. والی هرات با تایید این موضوع می گوید، کم توجهی به مرکز تجارتی زنان باعث شده تا با رکود مواجه شود و بانوان که در این مرکز مشغول کار فروشندگی هستند از پس پرداخت کرایه شان بر نمی آیند. فروشندگان این مرکز هم می گویند، عدم توجه دولت باعث شده تا بازار فروشات شان افت چشمگیر داشته باشد.

شماری از بانوان که در این مرکز مشغول فروشندگی هستند می گویند، دولت هیچ کاری برای رونق این بازار انجام نداده و به تازه‌گی به کرایه دوکان‌های این مرکز تا ده فیصد اضافه شده. زینب شفیع زاده بانوکسبه کار از دولت می خواهد تا به این مرکز تجاری بانوان توجه نماید تا بانوان بتوانند از طریق فروشندگی به اقتصاد خانواده‌ها هم کمک شوند. بانوان که در همین بازار خاص خودشان مصروف خرید و فروش اند از این وضعیت خسته شدند.

عزیزه کریمی آمر مرکز حمایوی اداره امور زنان هرات با تایید چالش های موجود در مرکز تجارتی بانوان می گوید، باید مسوولان در زمینه بازار یابی و رونق کار در این مرکز به گونه جدی اقدام کنند تا از رکود این مرکز تجارتی جلوگیری شود.

از سوی دیگر سید فضل الله وحیدی والی هرات هم براین تاکید دارد که باید از ورشکستگی مرکز تجارتی بانوان جلوگیری شود، تا اینجا که مرکز کاربار زنان است و  صنایع دستی و دیگر تولیدات که بانوان آنرا می سازند و یا تولید می کنند پا برجا بماند.

این تنها بازار تجارتی زنان شاغل در این مرکز نیست که از طولانی شدن انتخابات از کمرنگ بودن بازار کسب و کار شان شکایت دارند بلکه بیشتر تجار و کسبه کاران مرد نیز  سخت از به درازا کشیدن انتخابات می نالند.popo

https://www.facebook.com/heratpaperfb