همزمان با روز جهانی مبارزه با خودکشی، آمارها در هرات نشان می‌دهد که خودکشی در میان بانوان رایج تر از مردان است. شفاخانه‌ی حوزوی این ولایت اعلام کرده که در سال روان، بیش از ۶۰ بانو خودکشی کردند که ۱۵ تن شان جان باختند. از سوی دیگر، رییس امور زنان هرات گفته است که برنامه هایی را روی دست دارند تا از خودکشی بانوان پیشگیری کنند.

خودکشی‌ها عوامل گوناگونی دارند. از فقر اقتصادی گرفته تا سنت‌های سفت و سختی که در برخی از خانواده‌ها رایج است. در این میان، فشارهای بیش‌تر روی بانوان است که با سختی‌های فراوان رو-به-رو-اند و همین باره انگیزه‌ی خودکشی را برای‌شان فراهم ساخته است. به‌باور حسین جعفری روانشناس روان‌شناس، مردان می‌توانند از راه‌های گوناگون خشم خود را بیرون بریزند؛ ولی این امکان در فضای بسته‌ و سنتی افغانستان، برای بانوان میسر نیست و همین باره باعث بالا بودن خودکشی میان آن‌هاست.

از سوی دیگر، محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات از این سخن می‌گوید که مراکز گوناگون مشاوره برای حل مشکلات وجود دارد که کم‌تر شناخته شده‌اند. او گفت: بسیاری از خانواده‌ها پس از بزرگ‌تر شدن موضوع مورد منازعه‌ی‌شان به مراکز مشاوره‌یی مراجعه می‌کنند؛ در حالی‌که باید زودتر به این مراکز بیایند تا مشکلات‌شان از میان رود و منجر به دشواری‌هایی مانند خودکشی نشود.

در همین حال، روان‌شناسان پافشاری‌شان بر این‌ست که باید دولت برنامه‌هایی را روی دست داشته باشد تا از خودکشی‌ها پیش‌گیری کند. آقای جعفری گفت: یکی از این برنامه‌ها می‌تواند راه‌اندازی مراکز مشاوره‌یی باشد یا برنامه‌های گسترده‌یی که رسانه‌ها آن را پوشش دهند. او هم‌چنین گفت: خانواده‌ها باید یاد بگیرند تا چه‌گونه از سد مشکلات‌شان بگذرند تا فضای سالم و خوبی را ایجاد کنند.

آمار نشان می‌دهد که خودکشی بیش‌تر از سوی بانوان در هرات انجام می‌شود. این خودکشی‌ها از خوردن دارو و حلق آویزکردن تا شدیدترین مورد یعنی خودسوزی‌ست. آن‌گونه که مسوولان در شفاخانه‌ی حوزوی هرات می‌گویند: در سال روان ۶۵ بانو که خودکشی کردند به شفاخانه آورده شدند و از میان این‌ها، ۱۵ تن‌شان جان باخته‌اند.

هم‌چنین این مسوولان گفته‌اند که هیچ مردی به دلیل خودکشی در این سال به شفاخانه آورده نشده است.

8768798798-300x225

https://www.facebook.com/heratpaperfb