f عامل اکثر نا امنی ها در ولایت فراه طالبانی هستند که به تازه گی از زندان بگرام آزاد شدند. فرمانده پولیس این ولایت میگوید دوازده تن از فرمانده هان طالبان مسلح که اخیرا آزاد شدند مسوول سازماندهی تمام حملات تروریستی در این ولایت می باشند.

عبدالرزواق یعقوبی فرمانده پولیس این ولایت می گوید: این طالبان مسلح رهبری تمام حملات را در فراه به دوش دارند. به گفته وی بررسی های آنها نشان میدهد که با آزادی این افراد نا امنی در برخی مناطق تشدید یافته است.

فرمانده پولیس ولایت فراه تاکید می کند که اکثر طالبانی که بازداشت می شوند پس از رهایی دوباره به صفوف طالبان می پیودند و هیچ درسی از زندان نمی گیرند. آقای یعقوبی میگوید طالبان پاکستانی و دیگر تروریستان خارجی نیز در این اوایل در ساحات نا امن فراه فعالیت آنها افزایش یافته است. بنا به اظهارات وی نیروهای امنیتی در ولایت فراه آمادگی کامل در مقابل طالبان مسلح دارند.

در همین حال شماری از باشندگان ولایت فراه نیز نگران آزاد شدن طالبان از زندان ها هستند. این افراد میگویند به دستور مقام های بلند پایه حکومت پس از آنکه طالبان رها می شوند میزان نا امنی نیز افزایش می یابد. این افراد از رئیس جمهور می خواهند تا مانع آزادی طالبانی شوند که در قتل نیروهای دولتی و مردم ملکی نقش دارند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb