12/1/2010 2:53 PMاز وقوع یک انفجار قوی در ولایت نیمروز که قرار بود کاروان حامل والی و فرمانده پولیس این ولایت را هدف قرار دهد جلوگیری شد. مقام های امنیتی در ولایت نیمروز می گویند، نیروهای امنیتی زمانی یک ماین کارگذاری شده در مسیر سرک را خنثی کردند که قرار بود کاروان موترهای والی و فرمانده پولیس این ولایت از این مسیر گذشته به ولسوالی خاشرود بروند.

قرار بود موترهای حامل امیرمحمد آخندزاده والی و محمدقسیم جنگل باغ فرمانده پولیس این ولایت با عبور از این مسیر راهی ولسوالی خاشرود شوند. محمد قسیم جنگل باغ فرمانده پولیس ولایت نیمروز می گوید: ماین از سوی مخالفان مسلح دولت کارگذاری شده بود که قبل از انفجار از سوی نیروهای امنیتی خنثی شده است.

ولایت نیمروز از ولایات نسبتا امن در غرب کشور است که حضور مخالفان در برخی ولسوالی های آن همواره باعث نگرانی باشنده گان این ولایت بوده است.

درگذشته نیز بارها مخالفان مسلح دولت در ولایت نیمروز و دیگر ولایات زون غرب کشور تلاش کرده اند تا با کارگذاری ماین های کنار جاده ای مسئولان امنیتی این ولایت را هدف قرار دهند. چند سال پیش نیز حاجی موسی رسولی فرمانده پیشین پولیس این ولایت در انفجار یک ماین کنار جاده ای زمانیکه از هرات به جانب نیمروز روان بود کشته شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb