video akhtataf herat  001 (1)موتورسایکل ها یکی از مهم ترین عوامل بروز حوادث ترافیکی در هرات است. مقام در اداره ترافیک هرات می گویند، تیز رانی و بی احتیاطی راننده گان وسایطی چون موتورسایکل زمینه ساز حوادث دلخراش ترافیکی در این ولایت است. مدیر اداره ترافیک هرات از خانواده ها نیز انتقاد کرده می گوید: بسیاری از خانواده ها به سلامت و زندگی فرزندانشان اهمیتی قائل نیستند.

از اول سال جاری تاکنون۸۶ حادثه ترافیکی در هرات رخ داده که بیشتر این حادثات نیز توسط موتورسایکل ها رقم خورده است. غلام دستگیر همایون مدیر اداره ترافیک هرات می گوید از این هشتادوشش مورد سیزده مورد منجر به قتل شده که تنها دو مورد آن در داخل شهر اتفاق افتاده است. مدیر اداره ترافیک هرات می گوید: تیزرانی و عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی برخی موتور سایکل سواران کم سن و سال باعث بروز این رویدادها بوده است. وی با انتقاد از برخی خانواده ها آنان را متهم به سهل انگاری در قبال زندگی و سلامت فرزندانشان کرد.

آقای همایون افزود: روند جمع آوری موتورسایکل های بدون پلیت همچنان اداره دارد و وسایطی هم که توسط ماموران این اداره توقیف شده اند تا جواز سیر دریافت نکنند وسیله در اختیار صاحبان شان قرار نخواهد گرفت. به گفته آقای همایون نزدیک به نود و یک هزار جوره پلیت را برای موتور سایکل ها از کابل به هرات آورده اند که به تمام متقاضیان جواز سیر توزیع خواهد شد. وی ایجاد سهولت برای متقاضیان جواز سیر سخن زد و از تمام کسانی که وسیله نقلیه شان بودن اسناد است خواست تا برای اخذ سند به این اداره مراجعه کنند.

جمع آوری موتورسایکل های بدون سند از مدتهاست که در هرات جریان دارد. اما ماموران اداره ترافیک موفق نشده اند تا بصورت کل این وسایط را از سطح شهر جمع آوری کنند. بسیاری به این باوراند که وجود وسایط نقلیه بدون سند یکی از عوامل ترور و ناامنی های اخیر در هرات است که مسئولان باید برای حل این چالش تلاش کنند. درهمین مسئولان اداره ترافیک هرات هم از علما و مسئولان مکاتب در هرات می خواهند تا جوانان و خانواده ها از خطرات این وسایط بدون کلاهس ایمنی و همچنان تیزرانی های بی جا آگاه سازند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb