4 یک طفل و یک خانم در نتیجه پرتاب هاوان در ولسوالی پشت رود ولایت فراه کشته و سه غیر نظامی دیگر مجروح شده اند. سران قومی ولسوالی پشت رود فراه که کشته شده گان و مجروحین این رویداد به لوای دوم ارتش ملی آورده و خواستار شناسایی عاملین این رویداد خونین شدند.

شماری از سران قومی ولسوالی پشت رود ولایت فراه میگویند نیروهای اردوی ملی عامل پرتاب یک راکت بالای یک منزل مسکونی هستند. به گفته این افراد این رویداد در قریه ده عشق ولسوالی پشت رود فراه صورت گرفته است.

کشته و مجروحین این رویداد اعضایی یک خانواده اند، و یک طفل چند ماهه نیز از این فامیل به جا مانده است. آنگونکه نزدیکان این فامیل میگویند نان آور این فامیل در حال حاضر در ایران برای کارگری بسر می برد.

در همین حال میر اسدالله کوهستانی فرمانده لوا دوم ارتش ملی فراه با تایید این رویداد می گوید: هاوان سهواً پرتاب شده است، اما بگفته وی عاملین این رویداد را با حضور داشت اعضایی خانواده کشته و مجروحین به محاکمه خواهند کشید.

سران قومی در ولسوالی ده عشق ولسوالی پشت رود تائید می کنند که طالبان مسلح در برخی مواقع برای باج گیری و همچنان حمله بالای نیروهای دولتی به منطقه آنها می آیند اما مردم با آنها برخورد می کنند.

بگفته سران قومی ولسوالی پشت رود در این اواخر بیشترین قربانیان درگیری ها بین طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی پشت رود افراد بی دفاع وغیر نظامی اند، آنها از هر دو طرف میخواهند که افراد ملکی و بی گناه را مورد هدف قرار ندهند.پشت رود از ولسوالی های نا آرام ولایت فراه است، که در این اواخر افزیش گروه های طالبان، ولسوالی پشت رود را نا امن ساخته است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb