video maktab 001ده ها تن از فعالان مدنی در شهر هرات در یک تجمع اعتراضی، خواهان اعدام علنی عاملان رویداد پغمان شدند. این فعالان بیش از ده هزار امضای شهروندان هرات را جمع آوری کرده و تاکید دارند که عاملان تجاوز و خشونت علیه زنان باید مجازات شوند. آنان در یک قطعنامه­ی از رئیس جمهور کرزی می خواهند که این بار برعاملان خشونت در برابر زنان رحم نکند. این فعالان مدنی همچنان هشدار می دهند که اگر عاملان حادثه پغمان به زودی مجازات نشوند، دروازه های محاکم را مسدود خواهند کرد.

تجاوز گروهی مردان مسلح بر چهار زن در ولسوالی پغمان کابل، واکنش های گسترده­ای را در افغانستان به دنبال داشته است، اینجا در هرات هم زنان و فعالان مدنی تاکید دارند که عاملان این خشونت باید بی درنگ و علنی اعدام شوند. با اینکه هفت تن از عاملان رویداد پغمان از سوی محکمه ابتدایی کابل به اعدام محکوم شده اند اما حالا خلیل پارسا رییس شبکه نهاد های جامعه مدنی در حوزوی غرب کشور پافشاری می کند که ستره محکمه کشور اعدام این افراد را عملی سازد.

فعالان مدنی در هرات هشدار می دهند که اگر عاملان تجاوز بر زنان در پغمان به زودی مجازات نشوند، دروازه های محاکم را مسدود خواهند کرد. احمد شفیق بهروزیان فعال مدنی در یک قطعنامه­ی از نهادهای عدلی و قضایی و رئیس جمهور کرزی خواست که در عملی کردن مجازات عاملان رویداد پغمان لحظه­ی هم تعلل نکنند.   

درخواست صدور حکم اعدام برای متهمان از چند روز پیش در مناطق مختلف کشور از سوی گروه‌های مختلف اجتماعی مطرح شده است. پیشتر رئیس جمهور کرزی هم از محاکم کشور خواست که علیه متهمان رویداد پغمان حکم اعدام صادر کند. با این همه، رویداد پغمان پنج شنبه شب گذشته زمانی به وقوع پیوست که شماری از مردان مسلح، اعضای چند خانواده‌ را که از یک جشن عروسی در پغمان به شهر کابل باز می‌گشتند، ربودند و در یک باغ به چهار زن این خانواده‌ها تجاوز جنسی گروهی کردند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb