ریاست  معارف هرات از نهاد های امنیتی در این ولایت میخواهد تا بدون هماهنگی با این ریاست به هیچ مکتبی وارد نشوند. بصیر احمد آروین طاهری رییس این اداره میگوید که ورود نیروهای امنیتی به مکاتب ،اماکن آموزشی را با مشکلاتی روبرو میکند.

هرات نخستین ولایتی در کشور است که هیچ مکتبی در آن به دلیل نا امنی تا اکنون مسدود نشده است، مسوولین در ریاست معارف با ذکر این مطلب میگویند که عدم هماهنگی نهاد های امنیتی با این اداره و انجام برخی کار ها از طریق معارف باعث شده تا مشکلاتی برا ی معارف به وجود بیاید.

آقای طاهری با اشاره به مکتب مندیل در ولسوالی شیندند که نیروهای اردوی ملی و ائتلاف برای انجام مساعدت به مردم به آنجا رفته بودند گفت که عدم هماهنگی این نیروها سبب شد تا مخالفین از طرف شب در این مکتب ماین گذاری نمایند.

رییس معارف هرات میگوید که اماکن آموزشی نباید با رفتن نیروهای امنیتی به آنجا مختل گردند.

 هرات بعد از کابل بیشترین تعداد دانش آموز را دارد، از سوی دیگر باز بودن مکاتب در همه‌ی نقاط این ولایت به گفته کارشناسان نشان میدهد که مردم هرات تا چه حد به مسایل آموزشی و فرهنگی اهمیت میدهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb