کمبود رسانه های چاپی در ولایت غور، یکی از دغه دغه های اساسی نهادهای جامعه مدنی به شمار می رود. آنان مشکل اساسی فرا راه این موضوع را، نبود بودجه لازم و موانع امنیتی در این راستا می دانند.

 

نهادهای جامعه مدنی در ولایت غور می گویند که نیاز است تا رسانه­های چاپی بیشتری در این ولایت فعالیت داشته باشند. اما با این وجود مسئولان این نهاد از متوقف شدن چندین رسانه چاپی در این ولایت خبر می دهند.

حسن حکیمی فعال جامعه مدنی در غور می­گوید در حالی که مشکلات و ناهنجاری های موجود در ولایت غور نیاز به اطلاع رسانی بیشتری دارد، هفت ماهنامه چاپی در این ولایت از فعالیت باز مانده است و این روند اطلاع رسانی و آزادی بیان را در غور با مشکل مواجه خواهد کرد.

از جهتی هم، آقای حکیمی از متوقف شدن چند نهاد جامعه مدنی نیز در ولایت غور خبر می دهد. او دلیل توقف فعالیت این نهادها را عدم حمایت دونرها و شرکت­های خارجی، خروج این دونرها در آستانه سال ۲۰۱۴، ناامنی و وجود افراد زورمند می داند.

غور یکی از ولایت­های دورافتاده در کشور به شمار می­رود. این ولایت در سال­های گذشته از دید دولت بخاطر بهبود وضعیت اقتصادی، تجاری، فرهنگی و یا اجتماعی به دور مانده است. کارشناسان به این عقیده اند که فعالیت رسانه­ها و نهادهای مدنی در این ولایت دور افتاده یک نیاز مبرم است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb