۲۰ بانو در هرات دومین دوره کار آموزی زنان برنامه تقویت نقش زنان در حکومت که از سوی دفتر یو اس اٍ آی دی روز پنجشنبه برگذار شده بود به پایان رساندند. این دوره کاروزی از ماه حوت سال گذشته آغاز شده بود و اشتراک کنندگان آن که اگثر دختران با تحصیلات عالی اند، مهارت­های کار در ادارات دولتی را آموخته اند.

 تقویت نقش زنان در حکومت هدف اصلی این برنامه کار ورزی است که برای بار دوم ۲۰ بانو را آماده کار به ادارات مختلف دولتی کرده است. در دوره پیشتر آن ۲۰ بانو در ۵ اداره مختلف دولتی کاروزی کرده اند اینبار هم ۲۰ بانوی دیگر در ۷ اداره دیگر کار آموخته اند.

 چانسی که به آنها فرصت می­دهد از آن به عنوان تجربه یک ساله استفاده  کنند و در بست­های رتبه ۴رم به ادارات دولتی جذب شوند. فرصتی که دفتر یو اس ا آی بانی است و مسئولان آن هم موفقیت کار آنها را منوط به همکاری و تلاش زنان کارورز توصیف می­کنند.

بانوان اشتراک کننده در این دوره کار آموزی می­گویند، با ادارات دولتی و چگونگی کارکرد آنها را آموخته اند و برای شان تجربه خوبی شده برای کار کردن در اداره­های دولتی.

پیمانه حمید مسئول ساحوی برنامه کاروزی می­گوید، این مرحله نهایی برنامه تقویت نقش زنان در حکومت بود که موفقیت آن باعث شده برنامه گسترده تری به این منظور در آینده نزدیک راه اندازی کنند.

برنامه کارورزی تقویت نقش زنان در سال ۲۰۱۰ در مرکز کشور توسط دفتر یو اس ا آی تاسیس شد و پس از آن در در سال ۲۰۱۲م در هرات راه اندازی شد.

آنگونه مسئولان این برنامه می­گویند، ۷۰ درصد از زنانی که شامل این برنامه شده اند به ادارات دولتی و سازمانهای خصوصی مشغول کار شده اند.slide05

https://www.facebook.com/heratpaperfb