742015معاون معارف ولسوالی شیندند هرات که سابقه ۲۵ سال کار در معارف هرات را داشت در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شد. رئیس معارف هرات از افزایش تهدید و حمله بالای کارمندان معارف این ولایت اظهار نگرانی می کند و خواستار بازداشت عاملین این ترور شد.

محمد رحیم بیمار معاون معارف ولسوالی شیندند هرات که یکی از بزرگان قومی نیز بود در نزدیک ساختمان این ولسوالی از سوی دو فرد موتر سایکل سوار مورد حمله مسلحانه قرار گرفت که در همان لحظه جان باخت. این رویداد شام روز شنبه زمانی رخ داد که معاون معارف شیندند در حال رفتن به خانه اش بود. محمد غوث ملیار قوماندان امنیه ولسوالی شیندند هرات میگوید حمله کننده گان بعد از انجام این حمله از ساحه متواری شدند. تا به حال فرد یا گروه ای مسوولیت این رویداد را به دوش نگرفته اما مسوولان امنیتی طالبان مسلح را عامل این ترور عنوان می کنند. در عین حال بصیر احمد آروین طاهری رئیس معارف ولایت هرات از مسوولان امنیتی خواست تا عاملین این ترور را شناسایی و بازداشت کنند.

رئیس معارف هرات میگوید اقای بیمار از جمله افرادی بود که از ۲۵ سال بدین سو در معارف ولسوالی شیندند فعالیت داشت. به گفته رحیم بیمار از جمله افرادی بود که برای تطبیق قانون معارف در دورترین مناطق شیندند تلاش می کرد و احتمال اینکه این فرد از سوی افراد قانون شکن کشته شده باشد می رود.  او از افزایش حمله بالای کارمندان معارف هرات اظهار نگرانی کرد.

ولسوالی شیندند در هرات در چند سال گذشته شاهد ترور چند دانش آموز و دو معلم بود. مسوولان در این ولسوالی مدعی هستند به دلیل کمبود نیرو و تجهیزات کافی طالبان مسلح فعالیت خود را بیشتر کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb