شمار زیادی از راننده‌گان و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی در اعتراض به نا امنی در شاهراه هرات الی کابل   روزشنبه از به آتش کشیدن  تعداد زیادی ازموتر های نفت‌کش شان  توسط طالبان خبر دادند، بنا به اظهارات این افراد در ۱۵ روز گذشته به تعداد ۲۰۰ عراده نفت‌‌کش توسط طالبان به آتش کشیده شده است.

 اینان راننده گان و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی میباشند که مسوولیت انتقال کاروان های تدارکاتی برای ناتو و یا در کل انتقال موتر های نفت‌کش از هرات به جانب کابل را به عهده دارند.

این افراد میگویند که آنان با گذشتن از ولسوالی گذره هرات الی کابل هیچ مصئونیتی ندارند، از جانب دیگر شماری دیگر از این راننده گان ادعا میکنند که پولیس امن و نظم عامه در تامین امنیت این کاروان ها سهل انگاری مینماید.

قابل ذکر است که با تلاش های زیاد ما موفق نشدیم تا نظر پولیس هرات را در این مورد جویا شویم.

این راننده گان میگویند که مسوولیت تامین امنیت کاروان های تدارکاتی باید از پولیس به اردوی ملی واگذار شود، از سوی دیگر تا اکنون مشخص نیست که خسارات وارده مالی بر این افراد از سوی چه کسی پرداخت خواهد شد.

و این تازه ترین تصاویر از به آتش کشیدن موتر های حامل نفت میباشد که در اختیار تلویزیون آریانا هرات قرار  گرفته است.

این راننده گان همچنان میگویند که تا اکنون چندین راننده توسط طالبان به آتش کشیده شده اند.

در گذشته شرکت های امنیتی خصوصی مسوولیت انتقال کاروان های ناتو را به عهده داشته اند، اما اتهامات وارده بر این شرکت ها از سوی رییس جمهور کرزی باعث شد تا فعالیت این شرکت ها به حالت تعلیق در آید.

چند روز قبل نیز غلام مجتبی پتنگ که برای استیضاح به ولسی جرگه خواسته شده بود شرکت های امنیتی خصوصی را متهم نمود که با نا امن ساختن شاهراه میخواهند تا دوباره قرار داد تامین امنیت کاروان های تدارکاتی را به عهده بگیرند.گفتنی است که تلویزیون آریانا هرات با تماس های مکرر موفق نشد تا نظر پولیس هرات را در این رابطه با خود داشته باشد.55

https://www.facebook.com/heratpaperfb