سکرتر والی هرات مدعی است به دلیل برخورد نادرست که از سوی والی این ولایت به او صورت گرفته دیگر حاضر نیست به کارش ادامه دهد.

 معین معین میگوید نه تنها او بلکه دیگر کارمندان این اداره هم مورد برخورد نادرست قرار میگیرند.

 با این حال رئیس دفتر والی هرات این ادعا را رد می کند و تاکید دارد که معین به دلیل اینکه کارش مورد قبول نبوده به بخش سکرتریت معاون مقام ولایت گماشته شده بود.

سید فضل الله وحیدی که از حدود یک ماه بدین سو به عنوان والی هرات فعالیت خود را آغاز کرده نخستین والی است که سکرترش به دلیل آنچه وی برخورد نادرست والی عنوان می کند حاضر به کنار گیری از سمتش شده است. معین معین میگوید از چند روز بدین فضلل الله وحیدی با او و چند تن دیگر از همکارانش برخورد نادرست می کند.

 او میگوید برای چند روز این وضعیت را تحمل کرده و سرانجام تصمیم گرفته است که پس از این وظیفه اش نرود.

آقای معین میگوید برخی از کارمندان دیگر این اداره از برخورد نادرست والی هرات شکایت دارند اما به دلیل از دست دادن وظیفه خود حاضر نیستند موضوع را علنی کنند.

با این حال عبدالسمیع وفا رئیس دفتر مقام ولایت هرات این ادعا را رد کرده و میگوید سکتر والی از عده وظایفش بر نمی آمد و به همین دلیل او را به بخش سکرتریت معاون انتقال داده اند.

رئیس دفتر والی هرات همچنان میگوید والی این ولایت تاکنون با هیچ کارمند این اداره برخورد نادرستی نکرده است.

 در عین حال یک کارمندان اداره ولایت که نخواست نامش فاش میگوید در برخی مواقع در جلسات عادی والی جدید با برخی از کارمندان برخورد تندی دارد که این به روحیه برخی از کارمندان خوش نمی خورد. popo

https://www.facebook.com/heratpaperfb