افراد مسلح ناشناس، ۱۵ موتر یک شرکت سرک سازی خصوصی را در ولایت بادغیس به آتش کشیدند. مسئولان امنیتی بادغیس می­گویند، شب چهارشنبه این افراد مسلح همزمان با آتش زدن موترهای این شرکت سرک سازی یک نگهبان آنرا نیز کشته اند.

این شرکت خصوصی در کنار دیگر شرکت­های سرک سازی که مشغول ساخت سرک حلقوی در ولایت بادغیس اند فعالیت داشته، آنگونه که مسئولان امنیتی در بادغیس می­گویند، دلیل این رویداد مشخص نیست که مشکلات شخصی میان شرکت ها بوده یا خیزشی از سوی طالبان.

 میرویس میرزاکوال سخنگوی والی بادغیس می­گوید، این رخداد از طرف شب زمانی که موترهای این شرکت  در یک قسمتی از منطقه لامان قلعه نو-مرکز ولایت بادغیس-  توقف داده شده بود رخ داده است.

سرک حلقوی از یکسال به این سو کار آن در ولایت بادغیس جریان دارد و همواره تهدیدهای امنیتی متوجه آن بوده است. این سرک ولایت­های غربی و شمال افغانستان را از کوتاه ترین راه به  هم وصل می­کند. Video Clip Walayat Badqis

https://www.facebook.com/heratpaperfb