صدها نهال مثمر و غیر مثمر در محوطه مقبره گوهر شاد بیگم یا باغ زنانه هرات  به دلیل بی توجه ای در آستانه خشک شدن قرار دارد. محافظین باغ زنانه میگویند از حدود یک ماه بدین سو هیچ آبی جهت آبیاری به آن منطقه انتقال داده نشده است. در عین حال مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نبود بودجه کافی را باعث بروز این مشکل عنوان می کنند.

مقبره گوهر شاد بیگم خانم شاهرخ میرزا یکی از سلاطین دوره تیموریان حالا دچار خشک سالی شده و صد ها   نهال آن در حال خشکیدن است.

در این باغ که به نام باغ زنانه هرات نیز یاد می شود بیش از دو هزار نهال مثمر و غیر مثر غرس شده است. صبح ها صد ها خانم برای ورزش به این باغ می آیند و شب ها شماری برای سپری کردن اواغات د رکنار فامیل خود.

غلام فاروق یکتن از باغداران این باغ می گوید که از چند ی بدیسو به دلیل نبود آب بیش از صد درخت مثمر وغیر مثمر باغ زنانه خشک شده است.

 باغ زنانه هرات تنها در آن مقبره گوهر شاد بیگم نیست بلکه چند تا از مناره های مصلای هرات نیز در آن وجود دارد که بر شکوه تاریخی این باغ افزوده است.

  محافظین این باغ میگویند در صورتیکه به زودی به مشکلات این مکان تاریخی رسیدگی نشود اکثر درختان آن از بین خواهد رفت و دیگر کسی برای تماشای این مکان تاریخی نخواهد آمد.

آریا روفیان رئیس اداره اطلاعات فرهنگ هرات این موضوع را تائید می کند و دلیل آن را نبود امکانات و بودجه کافی این اداره عنوان می کند. او از آغاز تلاش ها برای بر طرف ساختن این مشکل سخن میگوید.

مسوولان در اداره اطلاعات و فرهنگ همواره کمبود بودجه را باعث عدم رسیدگی درست به آثار و ابده های تاریخی عنوان می کنند.

اما سوال اساسی اینجاست که آبیاری یک باغ تاریخی چند بودجه نیاز دارد که گذاشته اند تا درختان آن خشک شود. برخی کارشناسان میگویند مسوولان محلی هرات همواره در حفظ میراث های تاریخی هرات سهل انگاری کردند و این روند همچنان جریان دارد. 55

https://www.facebook.com/heratpaperfb