مسئولان ریاست اتاقهای تجارت هرات دولت افغانستان را به بی توجهی بر ایجاد زمینه اشتغال و راه اندازی  پروژه­ها زیربنایی در کشور  متهم می­کنند. این مسئولان می­گویند، دولت در کنار اینکه کاری در این خصوص نکرده بگونه ای برای سکتور خصوصی هم دست و پاگیر شده است.

 خیلی ها را کار خسته می­کند اما در هرات بی­کاری مردم را خسته کرده است. کارگرانی که از آغاز صبح به جستجوی کار بیرون می­شوند، در اینجا کمتر چانسی برای یافتن آن دارند. حتی برخی تا قهر ظهر از انتظار یافتن کار دست نمی­کشند.

در چنین وضعی مسئولان اتاقهای تجارت هرات مسئولان دولتی را متهم به عدم توجه برای ایجاد کار به کارگران بی­کار می­کنند. آنها می­گویند، دولت در مقابل سکتور خصوصی هم که در این خصوص می­تواند گره گشایی داشته باشد سنگ اندازی می­کند.

هر چند تلاش­هایی دولت هم برای فراهم آوردن کار داشته. شهرک صنعتی هرات با ۴۰۰ کارخانه تولیدی بخشی از تلاش­های دولت است. اما تلاش­های دولت نتوانسته پدیده بی­کار را از میان بردارد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb