والی هرات امروز (یکشنبه ) در جلسه مشورتی شورای ولایتی هرات بر توجه به نظریات روشن فکران هرات در امور کاری خود تأکید کرد اما همزمان به با این گفته­ها خاطر نشان کرد که کار او مبتنی بر فرمایشات اداره ارگان­های محل خواهد بود.

شورای ولایتی هرات در دوره­ها مشخص زمانی بورد مشورتی را جهت بهبود امور و جوگیری از تهدیدهای احتمالی برپا می­کند، اما دو موضوع مهم انگیزه شده تا این شورا بورد مشورتی استثنایی را آنهم با اشتراک والی جدید هرات راه اندازی کند.

 فعال نبودن تشکیلات پایه در ولسوالی­های نا امن و مسئله بوجه میدان هوایی هرات همین دو موضوع داغ مورد بررسی این بورد مشورتی شورا بود. شورای ولایتی هرات از چندی به این سو همواره نگرانی خود را از نبود امنیتی در شماری از ولسوالی­ها اعلام کرده است.

 وحید قتالی رییس این شورا این بار مشکلات امنیتی در ولسوالی­های هرات را به گونه­ی دیگری ابراز می­کند. او می­گوید، در بیشتر ولسوالی­های که آرامش وجود ندارد حتی ولسوال­ها که نماینده نخست دولت در آنها است هم فعالیت چندانی ندارد.

از سوی دیگر وی در مورد بود جه میدان هوایی هرات گفت، که هزینه میدان هوایی یک ونیم سال قبل توسط حکومت ایتالیا داده شود ولی تا کنون مشکلاتی در این خصوص وجود دارد و بی توجهی مسئولان در مرکز کشور باعث شده این مسئله به پایان خود نیانجامد.

هر چند مسئولان وزارت مالیه چندی پیش بر قرضه بودن این بودجه تأکید داشتند و از نبود مشکلات برای را اندازی ادامه کار میدان بین المللی هرات خبر داده اند اما آنگونه که رییس شورای ولایتی هرات می­گوید، این بودجه بازدهی از سوی حکومت افغانستان ندارد و نبود توافق جانب ایتالیا و مسئولان دولتی باعث وجود مشکل در راستا شده است.

 در عین فضل الله وحید والی تازه کار ولایت هرات که برای برطرف کردن دو چالشی که در آجندای بورد مشورتی شورای ولایتی جا گرفته می­گوید، مشوره و نظر موجود در ولایت هرات کارساز نیست و او بر اجرا کردن طرحهای اداره­ی ارگانهای محل آمده است.

جدا از این موارد تکمیل کار میدان هوایی هرات از دغدغه­های اصلی باشندگان ولایت­های غرب افغانستان است و این که کنکاش بورد مشورتی شورای ولایتی هرات و یا طرح­های ارگان­های محل این مشکلات را بر طرف می­کند یا نه؟ باید چشم براه باشیم.

https://www.facebook.com/heratpaperfb