ده­ها تن از جوانان و اعضای شبکه نهادها جامعه مدنی در ولایت بادغیس به منظورسرعت بخشیدن برکارساخت سرک حلقوی افغانستان در ولایت بادغیس  گرد هم آمدند. نزدیک به یک سال می­شود که کار ساخت بخش­های باقی مانده شاهراه حلقوی کشور در ولایت بادغیس آغاز شده، اما گفته میشود که از زمان آغاز، تاکنون آن گونه که انتظار می­رفت تلاشی در این راستا صورت نگرفته و کار آن به طور درست پیش نرفته است. بااین حال مسئولان محلی در این ولایت می گویند که مشکلات امنیتی سبب کندی در روند کاری بخش دوم این پروژه شده است.

چندی قبل درمراسم افتتاح این سرک وزیرفوائد عامه کشور گفته بود که مبلغ ۳۹۷ میلیون دالر آمریکای برای ساخت این سرک، ۳۰ میلیون بمنظور خدمات اجتماعی و۵۰ ملیون دربخش امنیت آن به مصرف خواهد رسید، اما در حال حاضر شماری از اعضای جامعه مدنی و مردم ولایت بادغیس میگویند: کارساخت این سرک نه تنها که پیش نرفته بلکه بصورت معیاری هم انجام نمی­شود.

این افراد ازمسئولان دولت مرکزی میخواهند تا در روند کار ساخت این سرک که یکی از بزرگترین پروژه های در کشور بشمار میرود جدیت بیشتری از خود نشان دهند.

با این حال مسئولان محلی در بادغیس می­گویند که تنها بخش دوم این پروژه به دلیل مشکلات امنیتی به حالت تعلیق در آمده است. بخش دوم این پروژه از دره بوم آغاز و به شهر قلعه نو می انجامد.

اگر کار این سرک تکمیل گردد، اموال تجارتی و رفت و آمد مردم از هرات تا صفحات شمال ومزار شریف آسان خواهد شد. این سرک از بند سبزک تا ولایت فاریاب ادامه می یابد.

مشکل ناامنی در این منطقه در حالی از سوی مقام های محلی در بادغیس مطرح می شود که به گفته مقامات وزارت فوائد عامه کشور، پنجاه ملیون دالر امریکایی از سوی بانک جهانی برای تامین امنیت این سرک حلقوی پرداخته شده و قرار است بیش از ده هزار تن در این پروژه به کار گماشته شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb