شهرداری فراه از موفقیت در کار این اداره خبر می­دهد اما در مقابل شهروندان ولایت فراه عملکرد این اداره را نا کام می­خوانند. مسئولان شهرداری فراه می­گویند، پلان یک ساله­ی خود را در سه ما به پایان رساندند با این حال هم شهروندان فراه کارکرد این ریاست را نا چیز توصیف می­کنند.

ایجاد پارک، ساخت بلوارها، آسفالت جاده­ها و اعمار پلها تیتر کارهای انجام شده از سوی شهرداری ولایت فراه است.

 علی محمد وکیلی رییس شهرداری هرات در کنفرانس مطبوعاتی با رو نما کردن اینکه این پلان­ها باییست تا آخر سال پایان میافت ولی توانسته در سه ماه به نتیجه آنها دست یابد گفت، فعالیت خود را همچنان ادامه خواهد داد.

در عین زمان شماری از شهروندان ولایت فراه در خصوص کارکرد شهرداری این ولایت تعبیر دیگری دارند. آنها می­گویند،  کارهای انجام شده در فراه در خور توجه نبوده  و نگرانی از کیفیت آنها نیز وجود دارد.

همچنان آنها از مسئولان ریاست شهرداری فراه می­خواهند جاده­هاییکه از سالها قبل ساخته شده و به دلیل بی کیفیتی تخریب و یاهم در حال تخریب است توجه کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb