یک کارمند یک مؤسسه  خصوصی در ولایت هرات به اتهام اختلاس سه میلیون و پنجصد هزار افغانی از سوی مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قوماندانی امنیه این ولایت بازداشت شده است.

این نخستین باری است که یک کارمند یک شرکت خصوصی به اتهام اختلاس در ولایت هرات بازداشت می شود.

نورخان نیکزاد سخنگوی قوماندانی امنیه هرات می گوید: فرد دستگیر شده که کارمند موسسه مدرک یک نهاد وام دهی است پس از شکایت مردم  از سوی پولیس شناسایی گردید.  

 وی افزود: فرد دستگیر شده جهت تحقیقات مراجع ذیصلاح تسلیم داده شده است.

 

 یکتن از کارمندان موسسه مدرک در هرات می گوید:مدیر  اداری موسسه آنها متهم به اختلاس  می باشد.

وی که نخواست نامش فاش شود گفت: تاکنون به صورت دقیق معلوم نیست که به چی اندازه پول نقد اختلاس کرده است.

مقامات محلی در هرات می گویند طی شش سال گذشته بیش از سی تن به شمول چند مقام دولتی به اتهام اختلاس و سو استفاده از وظیفه از کار برکنار و بازداشت شدند.

با این حال آگاهان امور می گویند در اکثر موسسات خصوصی اختلاس وجود دارد اما به دلیل اینکه نظارت کاملی از آنها صورت نمی گیرد این روند همچنان ادامه دارد. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb