مقامات محلی در ولایت هرات در غرب افغانستان قصب زمین های دولتی از سوی مافیایی زمین و افراد زورمند را یک چالش جدی در این ولایت عنوان می کنند.

 به گفته این مقامات  افراد با نفوذ و زورمند با ساختن قواله های جعلی زمین های دولتی را به اختیار خود در آورده اند.

در عین حال کمیسیون رئیس عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان فساد اداری ، نا امنی عدم تطبیق قانون را از جمله عوامل ازدیاد  قصب زمین های دولتی از سوی زورمند عنوان می کند.

غلام محمد رحمانی رئیس عدلیه هرات می گوید : بر اساس آماری که هم اکنون در نزد آنها موجود می باشد حدود بیست هزار جریب زمین که نیمی از کل اراضی دولتی را تشکیل می دهد توسط مردم قصب گردیده است.

وی می گوید: تا زمانیکه یک هئیت با صلاحیت در جهت دوبار پس گرفتن اراضی دولتی وارد اقدام نشوند این معظله همچنان جریان پیدا خواهد کرد.

وی می گوید: برخی افراد با ساختن قواله های جعلی زمین های دولتی را به تصرف خود در آورده اند.

در عین حال احمد یوسف نورستانی والی هرات می گوید قرار است در آینده نزدیک با ایجاد یک کیمسیون با صلاحیت موضوع قصب زمین های دولتی از سوی عاملین آن پیگیری شود.

وی می گوید : بر اساس گزارشات رسیده برخی افراد حتی پارک های دولتی را قصب کردند و در آن خانه های مسکونی و دکاکین بنا کرده اند.

بنا به اظهارت وی در جریان جنگ های چندین سال و موجودیت فساد اداری کمتر از پنجاه درصد اراضی دولتی توسط مافیای زمین قصب گردیده است.

در عین حال عطالله لودین رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان می گوید: تلاش ها از سوی این کمیسیون برای بازگردادن اراضی دولتی از قاصبین آن جریان دارد.

 وی تائید می کند که هم اکنون نیز جریان قصب زمین های دولتی در اکثر ولایات از جمله پایتخت کشور از سوی زورمندان ادامه دارد.

بنا به اظهارت وی: اعضای کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه از مقامات محلی هرات تقاضا کردند که میزان اراضی قصب شده و افرادی که این زمین ها را قصب کرده اند را به اختیارشان قرار دهند تا در این زمینه اقدام عاجل را روی دست بگیرند.

با اینکه برخی مقامات دولتی تائید می گویند که هم اکنون بیشتر اراضی دولتی در ولایات افغانستان در اختیار زورمندان و مافیایی زمین قرار دارد اما تاکنون دولت نتوانسته است در جهت دوبار پس گیری اراضی دولتی اقدامات اساسی انجام دهد.

آگاهان امور  نیز موجودیت فساد اداری و نا امنی را از جمله دلایل قصب زمین های دولتی توسط باند های مافیایی  در کشور عنوان می کنند. شگوفه هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb