هنر تیاتر در هرات رشد چشمگیری داشته است، شماری از هنرمندان این رشته با آنکه از مشکلات عمده فرا روی کارهای هنری شان یاد میکنند اما میگویند که برگزاری دوره های آموزشی این هنر توانسته تا خلاقیت و استعداد جوانان هراتی را نمایان کند.

هنر تیاتر در هرات سابقه طولانی دارد اما این هنر در طول سالهای جنگ به فراموشی سپرده شده بود، اما این جوانان توانسته اند تا در مدت کوتاهی این هنر را با نو آوری های شان زنده نمایند.

موسسه چهره های ماندگار تا اکنون چندین دوره آموزشی را برای علاقه مندان هنر تیاتر برگزار کرده است که چندین تن از بانوان و آقایان بعد از سپری کرده این دوره ها وارد صحنه هنر شدند.

یکی دیگر از دستاورد های موسسه چهره های ماندگار این بوده که توانسته تا زمینه حضور بانوان را نیز در این دوره های آموزشی مساعد نماید.

شماری از بانوان اشتراک کننده از موانعی سخن میگویند که فراروی فعالیت های هنری شان قرار دارد.

امرالله احمدیان مربی و استاد تیاتر که مسوولیت آموزش در موسسه چهره های ماندگار را به عهده  دارد میگوید که هرچند مسوولین از آنان حمایت نمیکند اما آنان همچنان به فعالیت های شان ادامه خواهند داد.

آمر امور جوانان هرات نیز میگوید که رشد هنر تیاتر از اهداف این آمریت میباشد.

ولایت هرات همواره در تمامی زمینه ها پیشگام بوده است ، رشد هنر تیاتر در هرات وارد مرحله جدیدی شده است، این جوانان با نو آوری های شان ثابت نمودند که کار های کلیشه یی در هنر جایگاه یی ندارد .

https://www.facebook.com/heratpaperfb