سنگ بنای یک مکتب به هزینه ۵۰ هزار یور روز دو شنبه در زندان هرات گذاشته شد. این آموزشگاه در ۸ صنف ساخته شده و پس از تکمیل کار آن شماری از زندانیان محبس هرات در آن به آموزش خواهند پرداخت. مسئولان زندان هرات گفته اند این مکتب به همکاری فرماندهی prt ایتالیا در هرات ساخته می­شود.

زندان هرات از این پس با ساخت این مکتب دارای یک آموزشگاه برای زندانیان هرات خواهد بود. در حال حاضر هم این زندان سهولت­های گوناگونی را برای زندانیان فراه کرده و حرف نخست را میان تمام زندان­های افغانستان دارد.

امیر محمد جمشید، رییس محابس و توقیف خانه­های افغانستان گفت زندان هرات در سطح افغانستان نمونه است و با شرایطی که دارد میتوان به آن یک آموزشگاه و یک کار گاه آموزشی حرفه به آن نام دهیم.

عبدالمجید صادقی، رییس زندان هرات می­گوید، در این زندان قالی بافی، طلاسازی، نجاری، و شمار زیادی از دیگر حرفه­ها برای زندانیان آموزش داده می­شود و با تکمیل کار ساخت این آموزشگاه بخش تعلیم و تربیه هم کار خود را به صورت گسترده­تر آغاز خواهند کرد.

آن گونه که ماریه جوزیپه جونتی فرمانده پی آرتی ایتالیا در هرات می­گوید، این مکتب ۵۰ هزار یورو هزینه بر میدارد و در ۸ صنف ساخته خواهد شد. او همچنان می­گوید، همکاری های آنها با تکمیل شدن ۲۲ پروژه انکشافی در بخش معارف و صحت تا سال ۲۰۱۴ ادامه میابد و پس از آن در ماه سپتمبر یک پی آرتی دیگر مربوط به ایتالیا به پروژه­های انکشافی و بازسازی در هرات همکاری خواهد داشت.

از سوی دیگر فضل الله واحیدی والی هرات می­گوید، قرار داد این پروژه از سوی ولایت تایید نشده و از این پس باید همه دونرهای کمک کننده پروژه­های شان را بعد از تایید ولایت به اجرا بگذارند.

او همچنان می­گوید، بر اساس معلوماتش دوگانگی بین گزارش ریاست اقتصاد و پی آرتی ایتالیا وجود دارد که یکی ۵۰ هزار و یکی هم ۶۰ هزار دالر گفته اند.

در همین حال ناصر اسوی رییس اقتصاد ولایت هرات با رد این که این پروژه از نظر ولایت هرات بدور مانده است گفت، هیچ دوگانگی بین دو گزارش در این خصوص وجود ندارد و گویا والی هرات به نوعیت پولی آنها که یکی یورو ودیگری دالر بوده است متوجه نشده است.

با این حال در محبس هرات ۳۲۲۰ زندانی که ۱۷۰ تن شان را زنان تشکیل می­دهند در بازداشت به سر می­برند و همواره دفتر پی آرتی ایتالیا در بخش صحت و آموزش پرورش برای زندان سهولت­هایی را فراهم آورده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb