نگرانی ازتطبیق نشدن پروژه ها درولایت هرات، یکی ازچالش های عمده ای­ست که حالا مسئولان محلی را نیزنگران ساخته است. آنان با بیان این مطلب می گویند که مشکل اساسی فراراه این موضوع؛ نبود یک هماهنگی همه جانبه بین نماینده گان مردم هرات درپارلمان می باشد. در عین حال برخی نمایندگان هرات در پارلمان این موضوع را رد می کنند.

با وجود داشتن ۱۷ نماینده مردم هرات درپارلمان کشور، هنوزهم مشکلات فراوانی درولایت هرات وجود دارد که این موضوع پیامدهای ناگواری را درپی داشته است.

محمد انورعسکری نماینده مردم درشورای ولایتی با تایید این مطلب می گوید، که این نماینده گان درپارلمان کشور با هم متحد نمی باشند واختلاف نظر دارند. به باوراو این موضوع باعث شده تا دولت مرکزی نیز علاقه مندی خود را برای تطبیق پروژه ها درولایت هرات نشان ندهد.

او همچنان می افزاید، که ولایت هرات ازجمله ولایت های می باشد که ازلحاظ سیاسی واقتصادی می تواند انکشافات فراوانی پیدا کند ولی درصورتی که هماهنگی همه جانبه بین نماینده گان مردم هرات درپارلمان بوجود بیاید آن هم درعرصه های گوناگون.

با این حال برخی نمایندگان هرات در پارلمان این را رد می کنند و تاکید دارند که آنها اختلافی میان هم ندارند و مطابق به قانون برای تطبیق پروژه ها در هرات کار می کنند.

 در عین حال یکتن از نمایندگان هرات در پارلمان که نخواست نامش فاش شود تائید کرد که اختلاف نظر ها و برخی کارهای سلیقه ای طی چند سال گذشته باعث شده تا برخی پروژ ها در هرات عملی نشود. او همچنان اختلاف میان نمایندگان هرات در پارلمان را تائید کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb