نمایشگاه عکس، تحت نام چشم انداز امروز در سالون نگارستان استاد کمال الدین بهزاد توسط والی هرات افتتاح گردید. در این نمایشگاه ۱۸ عکس از هفت عکاس هراتی به نمایش گذاشته شده است.

سومین نمایشگاهی که در دوماه گذشته در نگارستان استاد کمال الدین بهزاد برگزار می شود. اما این بار تغیرات و پیشرفت های هرات از چشمان جستجو‌گر عکاسان هراتی به نمایش گذاشته شده است.

داوود شاه صبا والی هرات که این نمایشگاه را افتتاح نمود گفت که نگارستان استاد بهزاد مکانی برای نمایش آثار هنرمندان می باشد  و از جانب دیگر او خلاقیت این عکاسان را ستایش نمود.

پرویز رامز برگزار کننده این نمایش گاه میگوید که از میان ۱۵۰ عکس برتر که به این نمایشگاه فرستاده شده بود، سرانجام ۱۸ عکس توانست تا انتخاب و به نمایش گذاشته شود.

این نمایشگاه با حمایت مالی و تخنیکی اداره ولایت برگزار شده است،پیش از این نیز دو نمایشگاه هنری در نگارستان استاد کمال الدین بهزاد برگزار شده بود.

 فرهنگیان هرات بر این باور اند که برگزاری چنین نمایشگاه های می تواند تا زمینه رشد بیشتر هنر را در هرات به وجود بیاورد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb