اکثر این بیماران از طریق مرز کشورهای همسایه وارد هرات شده اند.
نتایج یک گزارش تحقیقی در هرات نشان میدهد، تا کنون ۴۱ مورد از مبتلایان به بیماران ایدز در این ولایت تثبیت شده اند.
براساس همین گزارش اکثر مبتلایان به این بیماری معتادین تزریقی و مهاجران بازگشت کننده از کشورهای همسایه هستند.
آمار مبتلایان به بیماری ایدز در سال گذشته ۹ مورد اعلان شده بود که در میان آنان ۲ زن و یک طفل نیز بوده است. اما آخرین آمار ارائه شده از سوی مسوولین در هرات تا کنون ۴۱ مورد مبتلایان به این بیماری تثبیت و ثبت دفاتر کلینیک امراض مقاربتی (HIV) گردیده است.
داکتر محمد عارف شهرام مسوول کلینیک امراض مقاربتی (HIV)”ایدز” شفاخانه حوزوی هرات با تایید این موضوع به رسانه های خبری گفته است : علت افزایش بیماران ایدز در هرات هم مرز بودن هرات با دو کشور ایران و ترکمنستان است که بیشتر مبتلایان به این بیماری در بین بازگشت کننده (مهاجران) از ایران، رفت و آمدهای افراد به سایر کشور ها و معتادین تزریقی مواد مخدر دیده میشوند.
داکتر شهرام مسوول کلینیک امراض مقاربتی در مورد چگونگی تداوی بیماران گفت: تا کنون هیچ گونه امکاناتی برای تداوی و یا پیشگیری این بیماری آماده نشده است و امکان معالجه این بیماری بسیار محدود است اما با آنهم توسعه های لازم برای مبتلایان به این بیماری از سوی این کلینیک صورت میگیرد.
آقای شهرام اضافه کرد : تنها راهای جلوگیری از این بیماری کشنده ، تبلیغات وسیع توسط ملا امامان در مساجد، رسانه های گروهی و نسب پوسترها در سطح شهر است که تا کنون با توجه به امکانات موجود در این زمینه اقدامات اساسی صورت گرفته است.
داکتر شهرام گفت: به دلیل عدم (سروی) بررسی تا کنون نمیتوان در مورد افزایش این بیماری آمار دقیقی را ارائه نمود اما آمار ثبت مبتلایان به این بیماری نشان از افزایش مبتلایان به این بیماری را دارد.
با این حال کارشناسان صحی درهرات میگویند: در صورتیکه مسوولین وزارت صحت عامه در زمینه جلوگیری و کنترول دقیق در راستای مبارزه با این بیماری کشنده اقدام اساسی روی دست نگیرند، فقر فرهنگی و اقتصادی ، بازگشت بی رویه مهاجرین و ورود خارجیان باعث افزایش مبتلایان به این بیماری گردیده و با توجه به امکانات موجود در کشور مبارزه با این بیماری مشکلات زیادی را برای دولت و ملت به بار خواهد آورد.
این کارشناسان می گویند: دولت به منظور جلوگیری از افزایش این بیماری باید در نقاط مرزی کشور اقدامات صحی را بروی مهاجرین بازگشت کننده و افرادیکه در حال رفت آمد به سایر کشورها هستند انجام دهد و برای مبارزه با انتقال این ویروس در زمینه برخورد جدی با معتادین تزریقی اقدامی اساسی و پیگیر روی دست بگیرند.
ویروس(HIV) عمدتاً از طریق مقاربت های جنسی نامشروع، تطبیق خون ملوث به ویروس، انتقال از مادر به فرزند نوزاد، استفاده از سوزن ها و سرنج های مشترک که عموماً در بین معتادین تزریقی از آن استفاده صورت میگیرد و استفاده از وسایل نظافتی مشترک مانند وسایل آرایشی که در آرایشگاه ها موجود است.
تحقیقات پزشکی در مورد این بیماری کشنده نشان میدهد : با وارد شدن ویروس (HIV) به بدن، این ویروس به سیستم محافظوی بدن حمله میکند و توانایی بدن و سیستم محافظتی بدن را در مقابله با امراض ضعیف میکند که این امر به تدریج باعث مرگ بیمار میگردد.
هم اکنون بیش از سی وسه ملیون مبتلا به این بیماری در سراسر جهان شناسائی شده اند که تا کنون و با وجود این که سالانه اضافه از یک ملیون انسان در سراسر جهان به این ویروس مبتلا میشوند با آنهم هیچ راهی برای مبارزه ی قطعی با این ویروس پیدا نشده است و درمان های کنونی تنها میتواند میزان عمر بیمار را افزایش دهد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb