فعالان حقوق زنان در هرات در یک گردهمایی از مجلس نماینده گان خواستند تا قانون محو خشونت علیه زنان را تصویب نماید، شماری از این بانوان میگویند، که قانون محو خشونت علیه زنان هیچ تضادی با دین اسلام نداشته و نمایندگان نیز نباید با این قانون برخورد سیاسی نمایند.

اینان فعالین حقوق زنان و جامعه مدنی می باشند که در کمیسیون مستقل حقوق بشر گرد هم آمده اند تا در اعتراض به تعدیل چند ماده یی قانون محو خشونت علیه زنان که ممکن است در ولسی صورت گیرد خواست های شان را به گوش نماینده گان برسانند.

موافقان قانون محو خشونت علیه زنان می گویند که این قانون هیچ تضادی با ارزش های دینی ندارد.

به گفته آنان این قانون قبل از این نیز در چوکات قوانین افغانستان مورد استفاده قرار می گرفته است. از جانب دیگر فعالین حقوق زن میگویند که مخالفت های صورت گرفته با این قانون بیشتر مخالفت های سیاسی بوده است تا ملاحضات دینی.

حقوق دانان میگویند که قانون محو خشونت علیه زنان که چند سال قبل از سوی رییس جمهور کرزی به عنوان یک فرمان تقنینی توشیح شده بود در این مدت کوتاه موثریت زیادی داشته است.

کریم حقیار حقوق دان به این نظر است که مخالفین این قانون بر مبنای عرف موضع گیری میکنند نه بر مبنای ارزش های دینی.

واکنش ها در برابر قانون محو خشونت علیه زنان در مجلس نماینده گان نگرانی های فعالین حقوق بانوان را بر انگیخته است. این در حالی است که برخی مخالفت ها با این قانون نیز در برخی مناطق کشور مطرح گردیده است.

گردهمایی در کشک

زنان فعال در ولسوالی کشک رباط سنگی دست به برگزاری گردهمایی زدند، تا از این طریق نقش زنان در آوردن صلح و امنیت در هرات، بخصوص در همین ولسوالی را برجسته بسازند. این گردهمایی به ابتکار شورای زنان ولسوالی کشک رباط سنگی برگزار شده که در آن ده ها بانو از شوراهای انکشافی قریه جات، فعالان زن در ولسوالی و مسئولان دولتی در مجتمع خواهران ولسوالی  برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه بحث پیرامون نقش زنان در آوردن صلح و امنیت پایدار بوده است. در این گردهمایی شمار زیادی از زنان فعال این ولسوالی به اهمیت نقش زنان در رسیدن به این هدف ملی تاکید کردند.

 مسئولان شورای زنان در ولسوالی کشک رباط سنگی میگویند که زنان با نقش کلیدی که در خانواده­ها در ولسوالی­ها دارند می­توانند روند آوردن صلح و امنیت را سرعت بخشند.

نجیبه یعقوبی رئیس شورای زنان این ولسوالی می­گوید که نیمی از نفوس جامعۀ‌‌ افغانی را زنان تشکیل می­دهند و هرگاه مردان بخواهند صلح را در جامعه تامین کنند، بدون حمایت و همکاری زنان نمی‌توانند به این موفقیت برسند.

در همین مورد، شیرآقا سروری ولسوال کشک رباط سنگی نیز با بیان نقش زنان در جامعه، زنان را به عنوان پیام آوران صلح خواند و از آنان خواست تا در تامین صلح با دولت خویش همکار باشند.

ولسوال این ولسوالی همچنان تاکید می­کند که خانواده نخستین جایگاهیست که زنان می توانند نقش خود را خود را برای بهبود اوضاع امنیتی متبارز سازند.

این مسئله چندی پیش در ولایت هرات بوضوح دیده شد، مدتی قبل یک فرمانده مسلح غیرمسئول بخاطر توصیه همسرش، سلاح دست داشته اش را به دولت تسلیم کرد.

در همین حال، زنان در کشک رباط سنگی از دولت می خواهند تا در قریه های دوردست نیز زمینه های کاری و کورس های آموزشی را برای تقویت و بلند بردن ظرفیت های زنان در نظر بگیرند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb