یک جیمنازیم ورزشی خصوصی روز یکشنبه در ولایت هرات به بهره برداری سپرده شد. این برنامه با حضور امر ورزشی و شماری از بزرگان و ورزشکاران هرات برگزار شد. مسئولان این جیمنازیم هدف از ساخت آنرا، سهم گرفتن بیشتر در رشد هرچه بیشتر ورزش کشور و بخصوص هرات عنوان کردند.

یک جیمنازیم ورزشی خصوصی در شهر هرات روز یکشنبه با حضور جمعی از بزرگان و ورزشکاران هرات به بهره برداری سپرده شد.

 مسئولان این جیمنازیم می­گویند که هزینه ساخت این ورزشگاه ۷۰ هزار دالر امریکایی بوده و گنجایش بیش از ۵۰۰ تماشاچی را در یک زمان دارد. انان هدف از ساخت این جیمنازیم را گامی برای رشد ورزش در هرات می­دانند.

این مسئولان می­گویند که در اینده انان برای رشد بیشتر جامعه ورزشی هرات تلاش بیشتری خواهند کرد.

به گفته آنان، در این ورزشگاه، زمان هایی را نیز برای ورزش بانوان اختصاص خواهند داد. مسئولان ورزشی هرات نیز با تمجید از این اقدام، از تاجران و افراد خیر می­خواهند تا برای رشد جامعه ورزشی در هرات کمک بیشتری داشته باشند.

این چهارمین جیمنازیم ورزشی می­باشد که در سطح شهر هرات ساخته شده و ورزش­دوستان هراتی به تمرینات ورزشی خود در آن می­پردازند.

 پیش از این هرات یک جیمنازیم ورزشی دولتی داشت که تکافوی ورزشکاران هرات را نمی­کرد ولی با ایجاد ورزشگاه های خصوصی بخشی از مشکلات ورزش دوستان هرات برطرف شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb