رئیس جمهور افغانستان در یک پیام رادیویی از جوانان کشور خواسته است تا پس از این بیشتر به کتاب خوانی روی بیاورند. او در این پیام تاکید کرده است تا زمانیکه کتابخوانی رشد پیدا نکند چرخ پیشرفت همچنان با کندی روبرو خواهد بود. در عین حال شماری از شهروندان هرات میگویند دولت باید شرایط کتاب خوانی را از طریق برگزاری جشنواره های کتاب خوانی و یا هم مسابقه کتاب خوانی مهیا سازد.

این صحبت های حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان است که تاکید بر روزنامه ، مجله و کتاب خوانی دارد. او میگوید برای پیشبرد زندگی باید جوانان بیشتر از کتاب استفاده کنند. به گفته او طی چند سال گذشته دولت افغانستان تلاش کرده است تا میزان بی سوادی را در افغانستان کاهش دهد که تا حدودی موفق بوده است.

رئیس جمهور افغانستان همچنان در این پیام رادیویی از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است تا پس از این بیشتر به چاپ کتاب های بپردازد که اطفال و نوجوانان به آنها نیاز دارند.

 او میگوید خانواده ها باید اطفال خود را علاقمند به خواندن کتاب های درسی و همچنان کتاب های علمی کنند. با این حال شماری از شهروندان هرات میگویند رئیس جمهور افغانستان باید به جای تشویق جوانان به کتاب خوانی برای آنها شرایط کتاب خوانی را با ایجاد کتاب خانه ها ، برگزاری جشنواره ها و مسابقات کتاب خوانی از طریق وزرات خانه ،آنها را تشویق به کتاب خوانی کند.

هفته آخر ماه ثور از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به نام هفته کتاب نام گذاری شده است و گفته می شود در چند ولایت افغانستان نمایشگاه های کتاب نیز راه اندازی شده است.

در حال حاضر در شهر هرات یک کتاب خانه دولتی است که تنها گنجایش حدود دوصد تن را، در یک زمان دارد، در حالی که این ولایت بیشترین دانش آموز و دانشجو را در غرب افغانستان در خود جای داده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb