مسوولین شفاخانه سوختگی ولایت هرات تائید می کنند که به روی کاشی های کف پوش که در سطح طبقات سه گانه این شفاخانه از سوی یک شرکت خصوصی کار شده بود نام حضرت محمد حک بوده و این کاشی ها پس از جمع اوری از بین برده شد.
در عین حال اعضای شورای علمای هرات می گویند تخریب این کاشی ها پس از اعتراض آنها صورت گرفته است.
مولوی محمد کبابیانی معاون شورای علما‌ء و روحانیون ولایت هرات در این زمینه گفت :پس از اینکه هئیت با صلاحیت شورای علما و روحانیون این ولایت تشخیص داد که در میان کاشی های گرانیتی این شفاخانه نام (محمد ص )حک شده مرحله جمع اوری کاشی ها آغاز شد.
وی علاوه کرد:بکارگیری از کاشی های با نام “محمد” در کف ساختمان شفاخانه به عنوان توهین صریح به اسلام تلقی گردیده وشورای علماء از مراجع ذیربط خواستار رفع این مشکل شد.
وی هشدار داد در صورتیکه پس از این مسوولین دولتی و غیر دولتی در ولایت هرات متوجه چنین مسایلی نشوند با عکس العمل شدید اعضای شورای علمای و روحانیون این ولایت مواجه خواهند شد.
یکتن از اعضای شورای علما هرات که نخواست نامش فاش شود از حام کرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواهان برکناری رئیس صحت عامه و مسوول شفاخانه سوختگی هرات و به محاکمه کشاندن آنها شد.
بنا به اظهارات وی چند روز قبل چندین تن از طلبه های مدارس دینی می خواستند که این شفاخانه سوختگی را حریق نمایند اما به دلیل اینکه مال بیت المال است از این کار دست کشیدند.
داکترهمایون عزیزی رئیس شفاخانه سوختگی و رئیس شورای ولایتی هرات تائید می کند در کاشی های از بین برده شده نام حضرت محمد ‹ ص’ حک شده بود و این را یک توهین تلقی نمود.
وی علاوه کرد: در ابتدا که این کاشی ها در سه طبقه این شفاخانه کار شده بود مشخص نشده بود که نام محمد در آنها وجود دارد.
بنا به اظهارات مسوولین شفاخانه سوختگی ولایت هرات این کاشی ها توسط یک شرکت خصوصی از کشور ایران وارد افغانستان شده بود و از سوی آن شرکت در داخل طبقات سه گانه شفاخانه کار شده بود.
یکتن از کارمندان شفاخانه سوختگی هرات می گوید حدود یک ماه قبل یک پایواز مریض که از یک چشم خود نا بینا بود متوجه شده بود که به روی کاشی های کار شده در کف سالون انتظار نام حضرت محمد حک شده است.
وی که نخواست نامش فاش شود مدعی شد که این فرد موضوع را بدون اینکه با مسوولین شفاخانه در جریان بگذارد با ملا امام مسجد گازرگاه شریف به جریان گذاشته بود و از سوی این مسجد یک هئیت امد و این موضوع را تثبیت نمود.
وی علاوه کرد : از ده روز بدین سو جریان کندن کاری کاشی ها از سطح و دیواره های این شفاخانه از سوی شرکت خصوصی که کار آن صورت گرفته بود جریان دارد.
بنا به اظهارات وی دولت افغانستان باید مسوولین این شرکت خصوصی را به اتهام کار کردن این کاشی ها محاکمه کند.
این کارمند شفاخانه علاوه کرد که چندین مریض به دلیل سرصدای که در داخل شفاخانه در اثنای کندن کاری کاشی صورت می گرفت به انها شکایت کردند.
شفاخانه سوختگى ولایت هرات سال قبل با هزینه بیش از هفتصد هزار دالر امریکایی از سوی کشور فرانسه اعمار گردید و در همان زمان از سوی وزیر صحت عامه افغانستان افتتاح شد.
این شفاخانه که به صورت پیشرفته ساخته شده است دارای ۳۶ بستر می باشد.
هرات یکی از ولایاتی می باشد که بیشترین واقعات خود سوزی و سوختگی در آن صورت می گیرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb