نگرانی از نابودی آثار باستانی در هرات از گذشته تا کنون همچنان پا برجاست. این مسئله نه تنها برای شهروندان و اهل فرهنگ در هرات نگرانی ببار آورده بلکه مقامات دولتی نیز خود آشکارا از وضعیت نا مناسب آثا و بناهای تاریخی سخن می­گویند.

در هرات آثار تاریخی به بجا مانده است که ثبوت بخشی از تاریخ آریانای کهن پنداشته می­شود اما آنگونه که آشکار است پیکر این آثار در جریان جنگ­ها ضربه­های ویرانگری را متحمل شده اند این تنها موضوع نگرانی از این آثار نیست بلکه با روی کار آمدن نظام کنونی افغانستان هم کمتر توجهی به آنها می­شود.

مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هم خود به این مسئله بی پرده سخن می­گویند. با این حال آنها علاوه می­کنند، بیشتر پروژه­های که برای بازسازی آثار به مرکز کشور میفرستند پذیرفته نمی­شود.

آنگونه که آشکار است منسوبین وزارت اطلاعات و فرهنگ هم از این جریان واقف اند.

مسئولان در اداره محلی هرات نیز از فعالیت در راستای پاسداری از آثار باستانی راضی نیست. داوودشاه صبا والی هرات می­گوید، نسل بعدی ما را ملامت خواهد کرد.

در هرات بیش از ۸۰۰ بنأ و اثر تاریخ وجود دارد که تا حال شناسایی شده است. بیشتر بناهای تاریخی نیاز به توجه و بازسازی دارد هرچند مردم و وزرارت اطلاعات و فرهنگ در این راستا توجهاتی داشته اند.

 اما این توجهات برای نگهداشت آنها کافی است؟ و اینکه نبود بودجه دلیل قابل قبولی در این راستا است پرسش­هاییس که در این زمینه مطرح می­شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb