از چندی به این سو این وزارت تلاش داشت به خاطر ترویج فرهنگ مطالعه در میان مردم افغانستان هفته­ای را به این نام مسمی کند. روشنفکران در هرات می­گویند، این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ می­تواند، تأثیر مثبتی بر روند بلند بردن سطح آگاهی­ عامه داشته باشد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ این هفته را به نام کتاب­خوانی کتابخوانی مسمی کرد، این وزرات تلاش دارد این طریق فرهنگ مطالعه را در جامعه رشد دهد.

 این هفته در حالی به این نام مسمی شده که مسئولان اطلاعات وفرهنگ در هرات از افزایش کتاب­خوانی در میان جوانان خبر میدهند. تحقیقات این ریاست نشان داده نسبت به سال­ها گذشته درصد بلندتری از جوانان هرات به مطالعه روی آورده اند.

 در هرات کتاب­خانه­های فراوانی وجود دارد، کتابخانه­ی عامه، خانه­ی فرهنگ و کتابخانه­ی مرکزی دانشگاه هرات از بزرگترین کتاب­خانه­های دولتی در هرات هستند که در کنار دها نمایشگاه دیگر، شرایط مطالعه بیشتر را به شهروندان این ولایت فراهم کرده اند.

این کتاب­خانه­ی عامه هرات جایی­ست که بالاتر از ۲۳۰۰ نفر در یک هفته از کتاب­های آن سود میبرند. گفته می­شود، در این­جا بیش از  ۴۵ هزار جلد کتاب برای مطالعه گذاشته شده است.

 همانگونه که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای رشد مطالعه در کشور این هفته را به کتاب­خوانی مسمی کرده کتاب­خانه­ها در هرات هم زمینه رشد در این زمینه را برای شهروندان فراهم کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb