مسئولان اطلاعات وفرهنگ در هرات از افزایش کتاب خوانی در میان جوانان خبر میدهند. بر اساس بررسی های که از سوی این اداره صورت گرفته نسبت به سال های گذشته جوانان علاقه ای بیشتری به کتاب خوانی پیدا کرده اند. در عین حال مسوولان کتابخانه عامه هرات از مراجعه ۵۰۰ تن در روز جهت کتاب خوانی خبر میدهند.

 

این جا کتاب خانه عامه هرات است،جاییکه زوزانه صد ها تن برای کسب اطلاعات به این مکان مراجعه می کنند. بیشتر کسانی که برای مطالعه به کتابخانه عامه هرات می آیند دانش آموزان مکاتب و دانشجویان دانشگاه هستند.

احمد یکی فارغین دانشگاه هرات که برای کارهای تحقیقاتی خود روزانه ده ساعت مطالعه می کند. به گفته او تقسیم اوقات درستی را برای مطالعه کردن ترتیب داده است.

 

در همین حال جاوید ضرغام آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می گوید تحقیقات آنها نشان می دهد که جوانان از یک سال بدین سو بیشتر مطالعه می کنند. به گفته آقای ضرغام دریک هفته بیش از ۲۳۰۰ تن برای مطالعه به کتاب خانه عامه که نیمی از آنان را دختران تشکیل می دهند، رجوع  می کنند.

 او می گوید، بر اساس بررسی های صورت گرفته بیش از ۱۶۰۰ جلد کتاب از این کتاب خانه در سال جاری مورد مطالعه قرار گرفته است، در حالیکه این رقم  درسال های گذشته پایین تر از این بود.

 

مسئولان اطلاعات و فرهنگ از راه اندازی بزرگترین نمایشگاه کتاب و راه اندازی مسابقات کتاب خوانی  در در ماه جوزا سال روان خبردهند. کتاب فروشی های سطح شهر نیز امسال از فروش کتاب های شان راضی هستند.

نظامی مسئول کتاب فروشی سروش می گوید، سال های گذشته تنها کتاب های که مربوط به مواد درسی دانشگاه ها بود بیشتر مورد استقبال قرار می گرفت، اما حالا افرادی زیادی  سراغ کتاب های که صرف برای مطالعه هستند، می گیرند.

 

هم اکنون در هرات ۱۷ ناشر کتاب و بیش از ۳۵ کتاب فروشی خصوصی وده ها کتاب خانه دولتی به شمول کتاب خانه عامه با بیش از ۴۵ هزار جلد کتاب در هرات پا سخ گوی نیاز مراجعه کننده گان کتاب هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb