هیأتی مشتکل از شش تن از اعضای کانگرس ایالات متحده امریکا از احزاب جمهوری خواه و دموکرات برای دیدار از ولایت هرات و گفتگو با مقام های محلی هرات و دیدار با فعالین نهاد های جامعه مدنی و دانشجویان دانشگاه هرات به این ولایت سفر نموده است.

این هیأت بلند رتبه که متشکل از اعضای حزب جمهوری خواه و دموکرات می باشند روز شنبه در دیدار با داوود شاه صبا والی هرات هدف سفر شان به هرات را  دیدار با مسوولین دولتی،مطالعه وضعیت کلی این ولایت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، میزان مشارکت زنان در ساختار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی افغانستان و برررسی میزان موثریت کمک های امریکا در عرصه های گوناگون اعلام نمودند.

در یان سفر این هیأت حقیقت یاب به دنبال این می باشند که دولت امریکا چطور می تواند از حقوق بانوان در حال حاضر و همچنان در آینده پشتیبانی نماید.

ریاست این هیأت که بر عهده مارتاروبی می باشد در نخستین سفر شان به هرات، تغیرات و تحولات هرات را مثبت توصیف نمودند.

والی هرات در دیدار با اعضای این هیأت نقش ایالات متحده امریکا را در بخش تقویه زیربنا های کشور مهم توصیف نمود،آقای صبا  مشارکت فعال بانوان در در عرصه تعلیمی و تحصیلی را به عنوان نمونه یی از علاقه مندی آنان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی دانست.

کارشناسان می گویند که سفر این هیأت می تواند تا در جذب کمک های این کشور به ولایت هرات موثر باشد به گفته آنان هرات ظرفیت های زیادی برای جذب کمک های  جامعه جهانی دارد. امنیت نسبی و حکومت داری بهتر از مصداق های می‌باشند که بر آنان تأکید می‌کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb