والی جدید ولایت بادغیس رسماً معرفی شد، سخنگوی این ولایت می­گوید، در مراسم رسمی ایکه به این خاطر در بادغیس برگذار شده بود احمد الله علیزی به عنوان والی این ولایت رسماً از سوی ریاست ارگانهای محل معرفی و به کار خود آغاز کرده است.

بر اساس حکم اخیر ریاست جمهوری احمد الله علیزی به جای طاهر صبری والی بادغیس مقرر شده است. این خبر پس برگذاری محفلی از سوی ریاست ارگانهای محلی در این ولایت جنبه رسمی به خود گرفت.

شراف الدین سخنگوی ولایت بادغیس می­گوید، آقای علیزی پس معرفی در این محفل، رسماً به کار خود در این ولایت آغاز کرده است.

غور از جمله ولایت­های نا امن در غرب کشور است، آقای طاهر صبری حدود یک سال به صفت والی این ولایت فعالیت داشت، حال به جای او احمد الله علیزی که قبلاً در معاونیت ولایت کابل وظیفه اجرا کرده است، والی ولایت بادغیس مقرر شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb