فردی که چندی پیش یک عدد سنگ تاریخی را از زیارت سلطان میرعبدالواحد دزدیده بود، در دادگاه علنی شهری هرات به مدت دو سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شد. در جلسه علنی این محکمه  فرد دیگری نیز به اتهام قاچاق مقداری مواد مخدر نوع هروئین به مدت پنج و نیم سال زندان محکوم شد.

مسئولان دادگاه شهری هرات می گویند که در جلسه روز شنبه این دادگاه به دوسیه فردی رسیده گی کردند که متهم به قاچاق آثار تاریخی بود. قضاوتمند غلام رسول منصور رئیس دادگاه شهری هرات می­گوید این فرد که چندی پیش یک اثر باستانی را از موقعیت زیارت سلطان میرعبدالواحد دزدیده بود به مدت دوسال زندان محکوم به مجازات شد.

به گفته آقای منصور، همچنان در یک دوسیه دیگر، فردی بجرم قاچاق مواد مخدر مطابق ماده ۴۲ قانون مبارزه علیه مواد مخدر به مدت پنج سال زندان تنفیذی محکوم به جزا شد.

شماری از آگاهان امور براین باور اند که بیکاری یکی از چالش­هاییست که سبب افزایش میزان جرایم در جامعه می­شود آنها دولت را مکلف به فراهم ساختن زمینه های کاری برای شهروندان می­کنند.

اینجا محکمه شهری هرات است جایکه جلسات متهمین به صورت علنی وباحضور مردم برگزار می شود مطابق ماده ۲۵ قانون اساسی تا زمانیکه متهم از سوی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شاخته میشود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb